حسین(ع) و هویت شیعه

 

ما ملت روضه ایم. باران چشمان ما، هزار بار از ابرها عطش زداتر است. ما کام نوزادان خود را با اشک بر حسین برمی داریم. ما را با عاشورا خویشاوندی عمیقی است؛ از نوع خویشاوندی سلمان فارسی با حضرت رسول ا... ما این خویشاوندی را در فرازهای بی فرود تاریخ هم چون دفاع مقدس ثابت کرده ایم. پای این سند، امضای خونین صدها هزار شهید است و راستی اگر خویشاوند نبودیم چرا در راه حسین سر می دادیم، چرا تمام قد در برابر گلوله مستقیم تانک های ارتش مدرن شده یزید دوران می ایستادیم. چرا روی مین های خیانت ابن زیادها می رفتیم . آری، ما خویشاوند و عاشق مولاییم ما در کودکی با اشک بر حسین آغاز کردیم و ایستادن را به همان یاعلی نخستین آموختیم. راز راست قامت ایستادن ما هم در عاشورا شکوفا شده است. هرکس می خواهد ما را بشناسد، عاشورا را مطالعه کند، هرکس می خواهد شاخص های هویتی شیعه را بشناسد، چشم به جمال بی مثال مولا حسین علیه السلام بگشاید، وفای پرشکوه عباس را ببیند، حماسه اکبر را بخواند، گلوی خونین حجت بزرگ حقیقت، علی اصغر را به نظر آورد. قاسم را ببیند که اگر چه هیچ زرهی اندازه قامت او نبود اما تن پوش شهادت، چنان بر قامتش راست می آمد که سروها را به تحسین وا می داشت. «حبیب بن مظاهر» را ببیند که چگونه جوان می شود در نهایت پیری، «زهیر» را نگاه کند که« زهره آسمان عشق» است و زهره از دشمن می ترکاند. «حر» را ببیند که تحریرگر آزادی است.«جون» را ببیند، روسفیدترین سیاه تاریخ را که هنگام رجزخواندن هم جز حسین بر زبان نیاورد و به گاه شهادت هم اشک امام جاری شد تا روسفید دو دنیا شود. هرکس می خواهد صبوری ما را بسنجد، برود و ماجرای حضرت زینب سلام ا... علیها را بخواند و بداند ما بر صراط مستقیم شهادت تا آخر ایستاده ایم. هرکس می خواهد نگاه ما را به جهان بداند، این کلام حضرت زینب را بازبخواند که «ما از خدا جز زیبایی ندیدیم» آری در منطق شهادت باوران، شهید شدن، اوج یک زندگی زیباست و هرگز و هرگز و هرگز فردی تا زیبایی زندگی را نچشد شایستگی چشیدن شهد شهادت را نمی یابد.پس به احترام چراغ هایی که به حرمت امام حسین علیه السلام در کوچه های شهر و در کوچه های جان ما روشن شده است و به حرمت زیبایی هایی که از امام گرفته ایم بیاییم و همه زندگی خود را غبارروبی کنیم و زشتی ها را از میان برداریم تا زیبایی ها جای آن را بگیرد. حیف است ملتی که امامی چون حسین (ع) دارد همه زندگی اش زیبا نباشد. حیف است ملتی که راز بزرگی چون علی اصغر دارد، در بن بست های زندگی اجتماعی و فردی گیر کند. حیف است در سرزمین دل که می تواند گل بروید بر اثر غفلت ما خارها قد بکشند. یادمان باشد هر چه زیبایی در چشم و باور و زندگی ماست به حرمت امام حسین و جریان امامت و ولایت است و همه نازیبایی ها، بدی ها، نامردمی ها و... در بستر غفلت از فهم عاشورا شکل می گیرد و ما را از شیعه مولا بودن دور می کند و از ملت عشق هم جدا. پس هوشیار باشیم و رابطه خود را با امام خوبی ها ، عمیق تر کنیم تا برای همیشه عاشورایی بمانیم چه دشمن هم از عاشورا می ترسد و از آدم های عاشورایی لذاست که با همه وجود سر راه آنان سد ایجاد می کند، بمب منفجر می کند والا با غیرحسینی ها و کسانی که با عاشورا نسبتی ندارند کاری ندارد. این حسینیان هستند که بی عدالتی را تاب نمی آورند و یزیدهای جدید را نیز هم وکاظمین دیروز، شاهد بود که حسینی اندیشان خویشاوندی خود را با امام حسین با خون امضا کردند تا به زیبایی ها آری و به زشتی ها نه بگویند.

صفحه 02 اخبار ، شماره سریال 17173 ، تاریخ انتشار 871016
/ 0 نظر / 92 بازدید