دعای باران

خدایا!

ببار باران را

برای من

-که گناه آلوده ام نه-

برای او که بی گناه است ببار!

برای قلب سخت این وآن نه،

برای دل مهربان مادران چشم انتظار ببار

برای ما که

- به شیطنت-

تیر برآفتاب می زنیم نه،

به حرمت آفتاب ببار

برای ما که اهل حقد و کینه ایم نه

برای غربت بهار ببار

برای ما که سنگ می شویم به راه، نه،

برای چشمه ها و آبشار ببار

برای آن که اهل تهمت است نه

به حرمت زلال جویبار ببار

برای ما که

مثل کوه کینه ایم نه،

ولی برای کودکان بی قرار ببار

برای ما که پشت به قبله ایم نه

ولی

برای قبله هزار ببار

نماز ما

پر از ریاست

برای عارفان دل فگار ببار

اگرچه غرق در دو تهمتیم

اگرچه در

سبوی ما

شراب غیبت است

ولی برای حرمت بهار ببار

برای برگ و شاخسار ببار

... برای او که مهربان است

و بی گناه

- شرمنده ام خدای من-

برای من

من گناهکار ببار

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1389/10/13 شماره انتشار 17738 /صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 94 بازدید