مسئولیت!

بازهم سلام به نیت سلامتی همه مردم ایران.بعضی ها فکر میکنند مسئولیت همان ریاست است. لازمه ریاست هم ثقل سامعه ! یا حتی بدتر :کری مطلق! لااقل به طول دوران ریاست! این دوران که بی درمان گذشت پس از ریاست دوباره همه وجود گوش و زبان می شوند تا بشنوند و تملق بگویند. اما آیا مسئولیت یعنی این؟

/ 0 نظر / 144 بازدید