جشن عشق در ايران


فرقي نمي كند، كجاي اين ملك خدايي، به نماز قامت مي بندي، تفاوتي نمي كند در كدام گوشه اين خاك، نفس مي كشي، حتي فرقي نمي كند نمازت را دست باز مي خواني يا دست بسته، فرقي نمي كند در كوير زاده شده اي يا در كوهستان، در حوالي درياي مازندران يا در حاشيه كوير لوت، در سيستان و بلوچستان يا مشهد و قم و اصفهان، يا كردستان، مهم اين است كه اين روزها، در جان همه ما و شما و ايشان، حلاوتي بهشتي است و همه، جان و جامه، در مبارك روزي نو مي كنيم كه پيامبر مكرم اسلام، با بعثت خود، براي همه ما پيام خدايي شدن را خواند. مهم اين است كه ما، همه ما، ايرانيان، در كنار همه جهانيان مخاطب وحي بوديم كه خداوند از زبان برترين پيامبرانش نازل مي كرد. اين درست كه چهارده قرن، پيش در 27 رجب، » محمدامين«، با شنيدن » اقراء بسم ربك الذي خلق«، »رسول ا...« شد و رداي نبوت بر قامت بلند خويش افكند، اما، قرار نيست كه » كلام خدا در زبان پيامبرش« غريب بماند، بلكه ما همه، خود را مخاطب قرآن مي دانيم و براين باوريم كه عيد بعثت، آغازي است بر برانگيخته شدن همه ما، در همه زمان ها و زمين ها، چه اگر برانگيخته نشويم، به ايمان نخواهيم رسيد و در فهم و عمل به زمان نبوي ناتوان خواهيم ماند، حال آن كه نفس قدسي امين وحي خدا، سنگ ها را،

درخت ها را، خاك را و همه ذرات را به ستايش خدا وا مي دارد و كم از سنگ خواهيم بود، اگر در راه خدا، به سنگ، شيطان را رجم نكنيم. اگر، در صراط مستقيم عبوديت، قامت نكشيم و اگر به خوبي ها، عادت نكنيم.
فردا، عيد بعثت است و از هر سوي ايران خبر مي رسد، مردم شادمانه براي نو كردن ايمان خود، مهيا مي شوند و بر آنند تا در تكريم مبعث، به حرمت گذاري آموزه هاي بعثت همت گمارند، چه خوب مي دانند و مي دانيم كه بعثت نه يك روز، كه روزي معرفت، همه انسان هاست كه هر كس به ميزان بهره مندي از آن در ساحت انديشه و عبوديت و عبادت، فربه مي شود.
عيد مبعث است و حتم دارم مردم مومن ايران، در اين روز چنان مومنانه رفتار خواهند كرد كه شايسته بعثت و پيامبر بعثت باشد مهرباني خواهند كرد و به ديدار هم خواهند رفت و غبار از دل خواهند زدود و جان را ميهمان پذيراي جان جهان خواهند كرد...
J فردا، عيد مبعث است و همه اين روز را گرامي خواهيم داشت.

/ 0 نظر / 91 بازدید