یوسف چشمان شما صید کرد

برای زائرانی که با عشق به زیارت امام رضا علیه السلام می آیند

بردرت ای شاه به پناه آمدیم

تشنه یک جرعه نگاه آمدیم

یوسف چشمان شما صید کرد

مانه به خود این همه راه آمدیم

 

 

 

مانه به خود این همه راه آمدیم

بردرت ای شاه به پناه آمدیم

یوسف چشمان شما صید کرد

تشنه یک جرعه نگاه آمدیم

 

 

 

ازغم دوریت کمان می شوم

غرق در افسوس و فغان می شوم

چونکه بخوانی تو مرا بردرت

در حرمت باز جوان می شوم

/ 0 نظر / 3 بازدید