بی تقوایی، مشکل آفرین است

 
 
همه مشکلاتی که زندگی ما را به هزار بلا دچار می کند، از این روست که پرهیزکاری، روش زندگی ما نیست، اگر اهل پرهیز و تقواپیشگی در همه امور بودیم، «همه امور» مان هم اصلاح می شد. لقمه ها را اگر پرهیزکارانه انتخاب می کردیم، اگر کلمات را پاک برمی گزیدیم، اگر چشمه ها را پاکیزه از لابه لای پلک های پنجره شده، به جهان می دوختیم، اگر دلمان سرای پاکی ها و شیوه زندگیمان پاکیزه جانی بود، مشکلات اصلاً شکل نمی گرفت که ما بخواهیم برای رفع آن چنین و چنان کنیم و مسئله ای وجود نمی یافت تا به دنبال حل آن و برون رفت از چاه و چالش باشیم. سخن این است که مشکلات زاییده پندار و رفتار و گفتار و کردار خود ماست و اگر «بهداشت زیستی» را رعایت کنیم به این بیماری ها گرفتار نمی شویم. لذا از آنجا که پیشگیری هم مقدم و هم آسان تر از درمان است. باید بکوشیم، دل و دیده و دست و دامن به گناه نیالاییم و یادمان باشد «ترک گناه آسان تر از طلب توبه است». بله زندگی گستره، شرط ها و شروط هاست، حوزه اگرها و اماهاست که «اگر» دقیقاً رعایت شود، همه چیز خوب می شود. این نیز وعده روشن خداوند است که اگر تقواپیشه شویم، صلاح نتیجه هم خواهیم شد، اگر مومنانه، به سوی جامه تقوا برویم، حجاب های هزار رنگ نیز از تن مان بیرون خواهد آمد و اگر پای به راه بگذاریم راه خروج از مشکلات هم به رویمان باز خواهد شد و این وعده خداوند است که «و من یتق ا... یجعل له مخرجا» هر کس که تقوای الهی پیشه کند، راه خروج از مشکلات به رویش گشوده خواهد شد و حتی بالاتر؛ اگر اهل ایمان تقوا پیشه شوند و برای خدا پرهیزکاری در پیش گیرند خداوند برایشان دلیل راه خواهد گذاشت و همه گناهانشان را خواهد بخشید. پس «ولا تقنطوا و من رحمة ا...» به این کرم، امید باید بست که «ان ا... یغفر الذنوب جمیعاً» وعده خداوند بزرگی است که «غفور و رحیم» است. پس حالا که در آستانه زمان بهشتی رمضان قرار داریم و ماه خدا، آغوش گشوده و مشتاق به سوی ما می آید، بکوشیم، در کلاس تقوا، شاگرد تلاشگری باشیم که در پایان هر روز و حتی با گذر هر لحظه، گامی به پیش برداریم، آن گونه که وقتی به پایان رمضان، می رسیم در اوج پاکیزه جانی، خود را برای یک آغاز بهتر، آماده کنیم... آغازی که در آن مشکلات به پایان رسیده باشد. آغازی که زیبایی ها در آن لحظه افزون باشد آغازی که ما را به فهم کمال یافته از فرهنگ رضوی، در دیار امام رضا(ع) برساند... رمضان آغوش گشوده می آید، ما هم آغوش بگشاییم برای رمضان... .

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1391/04/28 شماره انتشار 18170 /صفحه اول و ۷/فرهنگی

/ 0 نظر / 93 بازدید