نفرین عجیب قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر برای خبرنگاران

«الهی، معتاد بشی، بشینی گوشه خونه، زن و بچه ات هم نگات نکنن».

این کلمات را پیشترها، برخی افراد شوخ بر سبیل مطایبه به فردی می گفتند و اصلا در آن روح نفرین جاری نبود. شوخی بود برای خنده تا فردی که حرف زده بود نیز به پیامدهای هر سخنی که می گوید بیشتر بیندیشد اما این جملات را بخوانید «ما دعا می کنیم اعتیاد به خانه آن هایی که برای شما(در مخالفت) می نویسند و می خواهند در کار شما مانع ایجاد کنند بیفتد تا درد اعتیاد را بکشند و بفهمند این معضل چگونه آسایش یک خانواده را بر هم می ریزد»... خب، حالا از خواندن این جملات چه احساسی به شما دست می دهد؟ وقتی بفهمید این ها را «قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور» بیان کرده است چه احساسی خواهید داشت؟

یعنی کسی که باید همه توان خود را به کار گیرد، توان دیگران را هم به یاری طلبد و با هزار برنامه، برای مبارزه با مواد مخدر و هزار البته پیش گیری از اعتیاد به کار گیرد. اما می آید و در یک جلسه رسمی چنین دعایی می کند!... خب روشن است وقتی نگاه این باشد، نتیجه مبارزه با مواد مخدر هم آن خواهد بود! البته به جایی برنخورد! این اظهار نظر شگرف و این نفرین عجیب به این می ماند که پزشک که کارش و شأنش سلامت بخشی است به دعا دست بردارد که خدایا فلانی ها را بکش!

تعجب نکنید، جایگاه افراد را در نظر آورید. نفرین شان را بخوانید، شما هم به این نتیجه خواهید رسید، تعجب نکنید چون برای تعجب کردن هنوز جا دارید مخصوصا وقتی متوجه شوید گروه هدف نفرین تند و تیز «طه طاهری» این مقام مسئول کشوری، قاچاقچیان مواد مخدر و توزیع کنندگان آن نیستند بلکه کسانی هستند که به تعطیلی اصناف در ساعت ۲۴ انتقاد دارند، یعنی مردمی که می گویند این طرح دقیق نیست، یعنی خبرنگارانی که نظر مردم را می نویسند و قلم هایی که به عنوان نگهبانان و صد البته زبان افکار عمومی صادقانه، نقدها را برای اصلاح می نویسند. حالا آیا اظهارنظری چنین از یک مقام کشوری جای تعجب ندارد؟! امیدواریم، جناب قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر که چنین نفرین کرده است، حداقل به خود زحمت دهد و نوشته های خبرنگاران را بخواند، آن وقت دست به نفرین بردارد و... بگذریم. ما معتقدیم هر طرح قبل از اجرا باید با کارشناسی دقیق و زمینه های جامعه پذیری آن بررسی شود و این طرح در یک منطقه به عنوان آزمایشی اجرا و آسیب شناسی شود آن گاه با کاهش عوارض و افزایش نقاط مثبت برای اجرای سراسری آن اقدام کنند نه این که یک مصوبه صنفی را به یک باره در شهری مثل مشهد، آن هم در آغاز فصل زائرپذیری که پذیرای میلیون ها زائر است اجرا کنند و یادشان هم نماند که در ۶ماهه اول سال ساعت ها را یک ساعت جلو می کشند و عملا نیز بازه زمانی روز از شب خیلی بیشتر است و از اذان مغرب تا ساعت ۲۴، حدود ۳ساعت و اندی وقت است و این فرق می کند تا زمستان که از غروب آفتاب تا ۲۴، ۸ساعت زمان داریم و به این هم فکر نکنند که تابستان برای خیل عظیم دانشجو و دانش آموز و معلم ایام تعطیلی است و این می طلبد تا در برنامه ریزی ها به آن توجه کنند اما....

جناب قائم مقام که نفرین کردند، مطمئنم به زوایای طرح اشراف ندارند و گرنه چنین صاحبان دغدغه های اجتماعی را به نفرین نمی نواختند، ما اما دعا می کنیم که هیچ کس به مواد مخدر آلوده نشود بلکه همین معتادان هم به سلامت برسند و برای سعادت جامعه تلاش کنند...

 

/ 0 نظر / 91 بازدید