بیرجند شهردار کلان نگر می خواهد

بیرجند یک شهر ویژه است. این اعتقاد من تنها نیست که بسیاری این شهر را متفاوت تر می دانند و باز این نگاه مردمان این شهر نیست که در هر کجای ایران عزیز که خود را با نام بیرجند معرفی کنیم، آنان بر ویژه بودن بیرجند تاکید می کنند. حق هم همین است، شهری که با دانشگاه تعریف می شود، شهری که اولین مدرسه فرهنگی ایران را همزمان با دارالفنون، در خویش پرورده است، شهری که بزرگان بی شماری به عرصه علم و عمل تقدیم کرده است و شهری که میزبانی قدوم ارجمند نظامیان پرشماری را با افتخار پذیرفته است، ویژه است و ویژه هم باید دیده شود. این نگاه را در انتخاب شهردار که عملا مدیر ارشد شهر است باید مد نظر باشد، یعنی شهرداری را انتخاب کنیم که بیرجند را خوب بشناسد، ظرفیت ها را مطالعه و موانع را احصا و راه رفع آن را هم برنامه مند اندیشیده باشد. شهرداری که کل نگر و کلان نگر باشد و هندسه نگاهش، همه نقشه بیرجند را در بر بگیرد. در عین کلان نگری، ذره بین هم در دست تدبیر خود داشته باشد چه گاه همین ذرات، متراکم و اتم کار می شوند و شهر را با مشکل مواجه می شوند. شهرداری که دست گره گشا داشته و برای رفع مشکلات و حل مسائل، ظرفیت استفاده از همه توان ها و هم افزا کردن آن را داشته باشد. بیرجند مردی می خواهد که مردم داری را هم به عنوان راهبری اخلاقی، باور و بدان ملتزم باشد. اگر بخواهیم بیرجند به فردای بهتر برسد، اگر می خواهیم مشکلات روی منحنی منفی قرار گیرد، اگر می خواهیم فرصت ها در افزایش باشد، همین امروز که فصل انتخاب شهردار است، گوش هوش و چشم بینا و تدبیر بایسته به کار گیریم و به ویژه اعضای محترم شورای اسلامی شهر که این نقش را به نمایندگی مردم بر عهده دارند، باید ذره بین در دست و در روشنای خورشید به دنبال مدیری چنین باشند. توجه داشته باشیم که شهر زمانی می تواند به حق خود برسد و در مسیر توسعه، گام های بلندی به پیش بردارد، که ما خود در احقاق این حق، واقعیت ها و توان ها را در نظر بگیریم و فردی را انتخاب کنیم که توان همه کار ها به ویژه هم افزا کردن انرژی ها و فرصت ها را داشته باشد. تجربه هم نشان داده است که اگر مدیر خود قامتی رشید نداشته باشد نه می تواند از ظرفیت های بزرگ استفاده کند و نه قامت بلندان حاضر می شوند زیر سقف کوتاه مدیریتی چنین چمباتمه بنشینند. تجربه، یک واقعیت تلخ را هم ثبت تاریخ کرده است و آن اینکه؛ مردان سیاسی که غرق در تفکرات جناحی هستند و خط جریان خود را می خوانند، در استفاده از توان دیگران به خطا یا عامدانه، غافل می مانند و این باعث ضرر و زیان عمده شهر می شود. فکر می کنم برای انتخاب شهردار در کنار دیگر مولفه ها باید توجه ویژه به بزرگی و فراگیری نگاه و توان شهردار آینده هم داشت. مدیری می تواند همه را ببیند که پیش از آن، کمسویی چشمانش را با عینک جناحی، جبران نکرده باشد. بگذریم، امیدوارم با انتخاب عالمانه و متناسب با نیازهای بیرجند عزیز شاهد رشد و پیشرفت شهر اولین ها باشیم، ان شاالله

 ب / شماره 3425 / یکشنبه 5 شهریور 1396/ صفحه اول و 3

/ 0 نظر / 89 بازدید