بیا مشهد عاشقان را ببین

 قیامت می شود فردا وقتی چشم باز کنی و چشمانت از فراز پلک ها خورشید را به سلام بکشانند.

قیامت می شود وقتی فرشته ها به آواز پرنشاط بخوانند از شرق خانه امام کاظم(ع) شمس الشموس طلوع کرده است. بخوانند خبر را و فراخوان بگذارند برای خورشید و ماه و همه ستارگان که کاسه های خود را بیاورید و نور برگیرید.

قیامت می شود وقتی آدم ها، در شتابی مقدس از فرشتگان بگذرند و از چشمانت سهم هزار چشمه زندگی خود را برگیرند؛ آقای من، قیامت می شود وقتی چشمان شما، در طلوعی مدام، بی غروبی عشق را نقش کند و ما هر روز، بی گذر از تاریکی، راه به فرداهای روشن داشته باشیم.

شکرانه فرداهای روشن در امروزهای زلال است، در نگاه های مهربان، در قامت های به جشن برکشیده شده در شکوه ناب و ناز جشن هایی که برپاست.

به عظمت پاهایی که تا آسمان هشتم را پیاده «هروله» می کند. هروله ای که عطر حج ناب را دارد. بین صفای دل و مروه حرم.و چه مرواریدی می شود صید کرد از دریای حرم در میان ازدحام آدم و فرشته در آرزوی آهو و کبوتر در تغزل آب و ترانه سرایی آفتاب.

آقا جان، مشهد به شوق جامه نو می کند و ایران، هلهله می کند و جهان، کل جهان «کل» می کشد این جشن را که در طلوع چشمان شما، چشم روشنی انسانیت تحریر می شود. خبرنگاران خراسان بر سر شوق آمده و قلم بر صحیفه گردانده و به شورانگیزترین واژه ها به گزارش این جشن برخاسته اند تا قصه خواستن و عاشقانه خواستن را بنویسند...

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1394/06/04 شماره انتشار 19053/ صفحه4 /طلوع کراکت

/ 0 نظر / 97 بازدید