دلاور بودند، بچه های لشکر۷۷

 

کوه را مانند بودند 

 خاکی پوشان خداباور 

 بچه های امام رضا(ع) 

 شیرمردان لشکر۷۷ 

 «پیروز» آوازه‌شان بود 

 که پیروزی آفرین بودند 

 به هر عملیات 

 نام بلندشان 

 شعر بلند غیرت بود 

 لشکر ۷۷ پیروز ثامن الائمه(ع) 

 و نگاهشان از حماسه سرشار 

 و صیاد شیرازی 

 آن سپهبد دلاور 

 در سیماشان 

 نور رضوی می دید 

 و تدبیرش این بود 

 در هر عملیات 

 از بچه های امام رضایی لشکر۷۷ 

 حتما دلاورانی 

 به نیت تیمن نام امام رضا(ع) 

 دست به تفنگ شوند 

 برای در هم شکستن دشمن 

 که نام امام رضا(ع) 

 رمز پیروزی ما بود 

 و رازش را 

 در بازوان سربازان لشکر۷۷ می جستیم 

 کوه را مانند بودند 

 بچه های امام رضایی لشکر۷۷ 

 که فرماندهان 

 در هر عملیات

 به آنان تکیه می دادند 

 که تکیه گاهی چون امام رضا(ع) داشتند...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1391/07/01 شماره انتشار 18223 /همشهری سلام
/ 0 نظر / 152 بازدید