من یک پاسدارم

از دیشب که یانکی سوداگر، ترامپ، در سخنانی که وزن معرفتی و آگاهی های تاریخی، جغرافیایی و ادب سیاستمداری اش را نشان داد، آرزوی امام که فرمود: کاش من هم یک پاسدار بودم، به آرزوی قاطبه ملت ما بدل شده است به کوری چشم آنانی که نمی توانند سرو های سبز را تاب بیاورند. 

 به کوری چشم آنانی که از عظمت نام ایران می ترسند. مطمئن باشند دشمنان و دل گرم باشند دوستان که امروز، اگر می شد خیل عظیمی از ما ایرانی ها ، زن و مرد مان ، لباس سبز می پوشیدیم، آرم سپاه روی قلب مان نصب می کردیم و به همه زبان های زنده دنیا ، فریاد بر می آوردیم، هرکداممان که "من یک پاسدارم". می گفتیم : من یک پاسدار می مانم! می گفتیم: پاسدار می مانیم و هم از سرحدات جغرافیایی، تاریخی، معرفتی، اقتصادی و... جمهوری اسلامی پاسداری می کنیم و هم مثل خار، ، مثل تیغ، در چشم و گلوی شیطان می نشینیم و امکان  بر آورده شدن آرزو هایش را به صفر می رسانیم. 

 می گفتیم : پاسداریم و به آمادگی و تقویت و انباشت توان و تدبیر و نیرو و امید، ترجمان "واعدوا لهم مااستطعتم من قوه" می شدیم برای ؛ "ترحبون به عدوالله" تا بداند که ما بر سر پیمان مان تا آخر ایستاده ایم. اما لباس سبز نداریم. هر کداممان به کاری مشغولیم و به شغلی متفاوت برای آبادانی ایران تلاش می کنیم. شاید هیچگاه تفنگ به دست نگرفته باشیم و نگیریم هم اما، اما، اما بداند آمریکا که ما همه "پاسداریم" این را در دفاع مقدس هم به عمل ثابت کردیم گه همه پاسداریم، کشاورز مان ، بیل را به  برادرش و حتی زنش سپرد و تفنگ بر داشت. دانشجوی ما از سنگر دانشگاه خود را به سنگر جهاد و جبهه رساند. صنعتگر ما، کار را به همکارش سپرد و تفنگ برداشت. 

 رسانه ای ما، قلم و دوربین را زمین نگذاشت بلکه در کنار آن، تفنگ را هم بر داشت. معلم ما قلم داشت، تفنگ هم برداشت و... همه "پاسدار" شدیم و تیر در گلوی دشمن نشاندیم که آمده بود تا ما را به حضیض بکشاند. این را دنیا دید و تجربه کرد که ایرانی ها ، همه شان، پاسدارند حتی اگر یک روز هم عضو "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" نبوده باشند. پاسدارند حتی اگر در کنش های سیاسی در احزاب مختلف باشند و در فصل رقابت، گاه رو در هم نیز ترش کنند. پاسدارند حتی اگر در "ارتش جمهوری اسلامی" مشغول باشند. بله، ما پاسدار بودیم و امروز که نوکیسگان سیاست در دیار یانکی ها، سپاه را هدف گرفته اند، همه ما پاسدار می شویم و به پاسداری خود افتخار می کنیم. این را بداند ترامپ که اگر هم بتواند دو باره ما را "تحریم " کند، ما خواب خوش و آرامش را بر او حرام خواهیم کرد، آنگونه که بر صدام و قدرت های حامیش حرام کردیم. همان طور که بر اسلاف این "جاهل دنیای سیاست" و "دلال بازار اقتصاد" حرام کردیم. بعد از این هم قصه همین است؛ ما پاسدار می مانیم و تروریسم و پدیدآورندگانش را در هم می شکنیم و آمریکا، باز هم "هیچ غلطی نمی تواند بکند که اگر می توانست تا الان می کرد! حرف ما، اما با آمریکا  و رئیس جمهور عربده کشش ، همان است که "سیف فرغانی" هفت قرن ، قبل سروده است؛

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد....

ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز

این تیزی سنان شما نیز بگذرد...

در این جهان چو غرش شیران گذشت و رفت

این عوعو سگان شما نیز بگذرد

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست

گرد سم خران شما نیز بگذرد...

این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید

 حیات / تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | شناسه مطلب: 136022

 http://hayat.ir/fa/136022/

/ 0 نظر / 117 بازدید