روضه خوانی ها حسینی باشد

محرم، شناسنامه اسلام انقلابی است سند هویتی که مسلمانان انقلابی، خود را با آن معرفی می کنند و با توجه به عاشورا، این حقیقت جاودانه، براساس باور «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» برای خویش بهره روز آمد و تکلیف روشن قائل می شوند. تلاش هم این است که دریابند و دریابیم که در امروز عاشورایی مان، چه وظیفه ای داریم و چه نقشی باید ایفا کنیم. همین تلاش برای دانستن است که ما را به محافل سخنرانی و مجالس وعظ و روضه می کشاند. نگاه ما به محرم و کربلا و عاشورا هم هرگز یک نگاه صرفا مناسکی نیست. بلکه باور داریم. آنچه عاشورا را زنده نگه می دارد و آنچه ما را بر مدار عاشورا به حیات طیبه می رساند فهم معارفی عاشوراست. پس ضمن آن که تام و تمام مناسک محرمی باید ترویج شده و جدی گرفته شود، می کوشیم تا در عاشورا، فهم، نو کنیم و باور تازه تا زندگی خود را، پندار خود را،رفتار خود را، گفتار خود را و ... بر تراز این حقیقت بزرگ تنظیم کنیم. برای رهیافت به این ساحت رفیع هم نیازمند چراغ دارانی آگاه هستیم که بر سر راه ما چراغ بگیرند و نور بیفشانند و حق مطلب را ادا کنند. کسانی که با کلام این معجزه همیشه ماندگار، پیام های تولید شده عاشورا را به روزرسانی و با زبان قوم به جامعه منتقل کنند. جامعه هم همیشه تشنه حقایق هست و برای دریافت های تازه و حقیقی از عاشورا تلاش می کند و اینک تکلیف اهل علم و فضل است که مردم را بر مدار حسین علیه السلام رشد دهند و همین تکلیف اقتضا می کند آنچه در محرم انجام می شود در خور شأن محرم و رفعت مقام سیدالشهدا باشد. از برگزاری مجالس و نصب پلاکاردهای دعوت و پارچه نوشته ها، که باید با نظم و نسق و ترتیب قابل احترام باشد، تا محفل آرایی مساجد و از همه مهم تر، خود مجالس که آنچه گویندگان می گویند و واعظان به وعظ بیان می کنند و مداحان به روضه می خوانند، باید جلوه های زیبای عاشورا را بی غبار به مردم بنمایاند، آن گونه که این زیبایی بر دیده نشسته به دل راه یابد و دل ها را به میدان حسین علیه السلام آورد. تاکید بزرگان دین از امام بزرگوار امت تا رهبر معظم انقلاب و تا مراجع عظام تقلید همواره پشتوانه امانت داری ، صحیح خوانی ، رعایت دقیق مقررات شرعی، بیان مطالب مستند، خواندن اشعار تعالی بخش و ... بوده است که به هر سال هم به تاکید تازه می شود، تا یادمان باشد که محرم را حسینی باید گرامی داشت و مجالس و محافل هم باید مخاطبان را چند گام به سبک زندگی حسینی و عاشورایی نزدیک کند، که درس عاشورا و کربلا هم همین است؛ هر روز حسینی تر شدن، هر روز به خدا نزدیک تر شدن، پس تلاش کنیم و تلاش کنند مجلس داران و تریبون داران که مجالس و برنامه ها هرچه بیشتر در شأن سوگواری برای سیدالشهدا باشد...

خراسان - مورخ یکشنبه 1393/08/04 شماره انتشار 18818 /صفحه16/بدون موضوع

/ 0 نظر / 94 بازدید