شور و بیداری در اربعین

من تو را 

عاشقانه

-بی ریا_

( گریه کرده ام حسین(ع

جامه ام سیاه شد 

 در اربعین داغ تو

سوگوار بوده ام

-و هستم هنوز-

در اندوه آتشی که 

 خصم زد به باغ تو

گریه زار باغ چشم من

در عزای باغ کربلای توست

سینه ام- خسته و شکسته بال-

مثل کفتری است که مبتلای توست

یا حسین(ع)

)یا حسین(ع)

نام تو اذان هر نماز من

من قیام می کنم به نام تو

نام تو دلیل هر فراز من 

) یا حسین(ع

جاودانه ای و کربلای تو

کعبه همیشه عزای ماست

ما به خون وضو کنیم

نینوا حدیث جانفزای ماست

یا حسین(ع)

 ای حقیقت هماره سرخ

سرخ واره هماره سبز 

 یادتان به اربعین

سوره تجلی است 

 مسجد و حسینیه

در کلام عاشقان 

 نقطه تأنی است

اشک ها که چشمه می شود

زیر ابر ابروان ما 

 یک اشارت است

-بی دریغ-

به فصل تشنه زمان ما

ای فراز بی فرود عاشقی

یا حسین(ع) 

 دست ما و دامن شما

اشک ما و کربلای تان

ما دخیل می شویم 

 عاشقیم و مبتلای تان

فصل اشک چشم های ما 

 و غیرت اجابت شما

دست ها و سینه های ما 

 و عزت شفاعت شما

خسته ایم یا حسین(ع)

خسته از خود و زمانه ایم

سهم ما حضور حضرت شماست

گرچه زخمی و شکسته بال و بسته ایم

اربعین حضرت شما 

 ابتدای حرکت من است

هر اشارتی که از شما رسد

مایه حیات و برکت من است

جامه ام سیاه شد

در فراق اکبر شما 

 من هزار بار مرده ام

در وداع اصغر شما 

 کربلا برای من

یک کلاس و مکتب است

سال به سال تازه می شود

امتداد حرکت است 

 کربلا برای من

ابتدای خلقت است 

 با شما بزرگ می شویم

این تمام حکمت است

کربلا حقیقت است

کربلا حقیقت است.....

 خراسان جنوبی - مورخ یکشنبه 1393/09/23 شماره انتشار 18857/صفحه2/اخبار

/ 0 نظر / 95 بازدید