استان جوان و خبرنگار جوان

استان جوان، رسانه های جوان، خبرنگاران جوان و تدبیر پیر. این چهارگانه ای است که اگر همدیگر را باور کنند و به یگانگی هدف و راهبرد برسند، «خراسان جنوبی» به حق بایسته خود خواهد رسید. شکل گیری این «باور» نیز نیازمند یک فهرست از بایستگی ها و البته نابایستگی هاست و به عبارت مومنانه تر تقوای پرهیز و زهد عمل است، از جمله این که رسانه نگاران باید برای خود رسالت دیده و زبان قائل باشند، نه دستی که یقه بگیرد یا بر مچ دستی محکم شود، نه. ما رسانه نگاران باید چشم بینا و صاحب بصیرت باشیم تا جامعه دچار غفلت نشود، حتی «نفس لوامه» باشیم برای مسئولان تا خدای نکرده کسی پا را به این سو نگذارد یا دستانش به دیگر سو چنگ نیندازد. بلکه رسانه ها را همواره چون نفس لوامه در باور خود داشته و آنان را در فرآیند نظارت فراگیر ملی که همان امر به معروف و نهی از منکر است، ناظر رفتار خویش و نه شخص خویش بینند.

ناظری که امین و برادر هم هست و هدفی جز توفیق او در جایگاهش که همانا توفیق جامعه هم هست ندارند. باید بدانند خبرنگار، خودش و قلمش در خدمت هدف متعالی حق گویی است، نه جیبی گشاده دارد و نه دستی دراز و نه حتی شوق شهرت که خبرنگار در ساحت آموزه های رسانه نگاری دینی، افسری است برای حراست از مرزهای حقوق مردم و ...بگذریم.

از جمله بایستگی ها، اعتماد چند سویه است که خبرنگاران و مسئولان و مردم باید داشته باشند تا بتوانند در کنار هم کارها را به سامان برسانند و موانع را از سر راه بردارند و ...اما نابایستگی ها که باید به تقوای پرهیز از آن به سلامت گذشت و نه دست و زبان که حتی پندار هم به آن نیالایند این است که خبرنگار را در برابر خود بینیم یا فضولی بشمریم که روی زوایای مدیریتی یا شخصی افراد چراغ می گیرد تا با عیان کردن ضعف ها او را بر زمین زند یا خبرنگاران فکر کنند مسئولان چندان که باید وقت نمی گذارند، کار نمی کنند و کم کاری برخی مسئولان را به همگان تسری دهند و استقراء ناقص خود را تام و تمام بشمارند و همه مسئولان را به کم کاری و حتی بی کفایتی متهم کنند.

نه، هرگز نگاه خبرنگار و قلم او به این سو نباید بچرخد، بلکه نگاهش باید مثل ترازو و معیار باشد و قلمش در شرح آن کلمات را کنار هم بگذارد و باز هم بگذریم. روز خبرنگار است و در آستانه یک واقعه تاریخی برای منطقه که همانا سالگرد تولد استان خراسان جنوبی است قرار داریم و این چند خط را به قلم سپردم تا بازگوید که «خراسان جنوبی» برای ارتقای خویش در همه ساحت ها، نیازمند رسانه های حرفه ای، اخلاقی، حق بین و حق گوست که آینه رفتار مسئولان و مردم باشد و چشمی بیدار است که باید بیداری را به بصیرت ارتقا دهد تا منطقه به توسعه افزون تر برسد. این رسانه را و این خبرنگار را باید مردم و مسئولان چونان سرمایه ای کارآمد در نظر داشته باشند و از ظرفیت آن برای پیشبرد اهداف درست استفاده کنند...

خراسان جنوبی - مورخ شنبه 1393/05/18 شماره انتشار 18753/صفحه4/ویژه خبرنگار

/ 0 نظر / 93 بازدید