قصه قیمت ها و قفلی که باید باز شود

  

برنج پاکستانی درجه یک ۱۸۵۰ تومان، روغن ۱۶کیلویی ۳۰هزار تومان، مرغ ۲۷۰۰تومان، تخم مرغ ۱۶۰۰تومان، گوشت گوسفند ۱۲۸۰۰تومان ، گوشت گوساله ۱۱۷۰۰ تومان، نخود ۱۴۰۰تومان، پیاز ۲۸۰تومان ، موز ۱۱۵۰ تومان و ... این قیمت ها مال عهد عتیق نیست، فقط کافی است به دو سال پیش برگردیم و ستون بازار روز روزنامه خراسان رضوی 89.7.11 را نگاه کنیم، حالا همین ستون را در روزنامه 91.7.11 نگاه کنیم؛ برنج پاکستانی درجه یک ۴۱۰۰ تومان، روغن ۵کیلویی ۱۸۰۰۰ تومان، مرغ ۴۲۵۰ تومان، تخم مرغ ۳۴۱۰ تومان، گوشت ران گوسفند ۱۹۰۱۰ تومان،گوساله ۲۲۴۳۰ تومان، نخود ۳۳۰۰ تومان ، پیاز زرد۶۲۰تومان، موز ۲۵۵۰ تومان و ... حالا اگر فیش حقوقی سال ۸۹ خود را با فیش حقوق دریافتی سال ۹۱ کنار هم بگذارید، دیگر لازم نیست ماشین حساب بیاورید و حساب و کتاب کنید، با حساب سرانگشتی هم درخواهید یافت، با وجود افزایش سالانه حقوق، قدرت خرید شما نسبت به فقط ۲سال پیش از نصف هم کمتر شده است. تازه این ها قیمتی است که مبادی رسمی اعلام می کنند و ما معمولاً از مردم می شنویم،اگر شما کالا را با این قیمت پیدا کردید، آدرسش را به ما بدهید و مژدگانی هم می دهیم. گاهی به متلک می گویند، نکند کالاها با این قیمت در مغازه های اطراف منزل شماست و شما هم وصل به قدرتید و الا طرف های ما که از این خبرها نیست.همین دیروز بنده خدایی زنگ زده بود که اگر شما توانستید، حلب روغن ۵کیلویی را ۱۸هزار تومان بخرید، من یک میلیون تومان به شما جایزه می دهم! و این بدان معناست که مردم این قیمت ها را قبول ندارند، چون نمی توانند کالاها را با این قیمت ها بخرند، پس باور نمی کنند، چه عرصه اقتصاد و قصه تورم را ما آدم های عادی و عامی، نه از نمودارهای بانک مرکزی و تعریف تورم نقطه ای و ... که از قیمت های سوپر محله مان درک می کنیم و میزان آن را لمس می کنیم. آن هم با همه وجود اصلاً وقتی یک کالا را نمی شود دو روز به یک قیمت پیدا کرد دیگر اعلام نرخ تورم چند درصدی از سوی مسئولان برای مردم شبیه شوخی شده است که با شنیدنش فقط لبخند می زنند، گاهی هم از خود می پرسند و از همدیگر که چرا مسئولان کاری نمی کنند؟ مردم هنوز باور دارند که اگر مسئولان بخواهند و تدبیر کنند، می توانند جلوی این سیل را بگیرند. منتها این خواستن باید با به کارگیری افراد کاردان و توانمند نمود عینی پیدا کند، باید کار به دست افراد توانمند باشد تا این کلاف سردرگم را به راه آورند مردم به توان خود و مدیریت فرزندان خود اعتقاد و باور دارند به این که کاردان هایی بیایند و کار را به دست بگیرند و اوضاع را سامان دهند این که مسئولان از روبه روی هم کنار روند و کنار هم بایستند و باهم برای رفع مشکلات تلاش کنند و این که از همه ظرفیت تمامی فرزندان این ملک برای عبور از کوچه های دشوار استفاده شود. آن وقت خیلی از مسائل حل خواهد شد. کلید باید باشد تا قفل باز شود و الا همه پشت درخواهند ماند و ما کلید و شاه کلید کم نداریم. مدیرانی که نگاه و تدبیرشان راه گشاست.....

 
خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1391/07/12 شماره انتشار 18233 /صفحه اول و۲
/ 0 نظر / 125 بازدید