از «آقای شهید» تا «میرزای شهید»

 

وقتی آفتاب دلیل آفتاب می شود، باید رفت به نوشیدن نور، باید رفت و جان شست در زلالی که از نور جاری است. جاری ای که همه نگاه ها و لب ها را به روشنایی معرفت اجابت می کند. جاری‌ای که از پا نمی افتد و تاریخ را روز به روز و زمین را کوچه به کوچه می گردد در پی نگاه ها و لب های معرفت جو تا آدمی را به عرفان برکشد تا این ابیات مولوی بزرگ شرح حال ما شود که؛

ما ز دریاییم و دریا می رویم/  ما ز بالاییم و بالا می رویم

ما از این جا و از آن جا نیستیم/ ما ز بی جاییم و بی جا می رویم

آری ما ز بالاییم، همه قبیله ای که به باور شهادت رسیده اند اهل «بالا»یند از اولین شهیدی که بر خاک خدا را فریاد کرد و زمین را آسمانی کرد تا آخرین نفری که بر این صراط مستقیم به نگهبانی شهادت برای جامعه چراغ می گیرد، همه اهل بالاییم و در بالا نیز چهره های نورانی چونان شهید مدرس که به زیبایی عنوان «آقای شهید» یافته است تا میرزا کوچک خان، که با شهادت بزرگی کرد و «میرزای شهید» تاریخ مبارزات این ملک شد، پرنورتر از همیشه می درخشد و گواه این درخشش را باید در آیات نورانی کلام امام روح ا... (ره) خواند و از زبان خلف صالحشان، آیت ا... خامنه ای شنید که به تکریم این دو شهید حق مطلب را «ادا» کرده اند تا نماز شناخت عالمان شهید «قضا» نشود...

امام (ره) بر نورانیت شهید مدرس تاکید داشت و می فرمود «مرحوم مدرس ستاره ای درخشان بود بر تارک کشوری که از ظلم و جور رضاشاهی تاریک می نمود...» و رهبر انقلاب نیز حرفشان این است؛ «ما با تجلیل از شهید مدرس در حقیقت به تمام ارزش هایی ارج می نهیم که در وجود این اسوه فضیلت متجلی بود» آری ما به تجلیل از نور، روشنی را قدر می دانیم و به تکریم شهید شهادت را چنانکه همه درخت ها به احترام «میرزای شهید» می ایستند و آدم ها تقویم روزگار را با یاد او رقم می زنند که اگر چه تفنگ به دست داشت اما رفتارش ترجمان این کلام مولا علی (ع) در شرح مومنان بود که «بصیرت هاشان بر شمشیر حمل می شود.» تیر اگر می اندازند با بصیرت است. سنگ اگر می سازند با تدبیر است، عمل اگر می کنند براساس «مرامنامه ای» است که برگرفته از آموزه های دینی است و این نگاه و این عمل است که «میرزای شهید» را در نگاه و آینه کلام آفتابی امام (ره) عزیز می کند و قیام او را در شمار قیام های علما می شمارند و خودشان نیز نوجوانی شان را در احترام و عشق به میرزای مبارز به جوانی گره زده اند و به کمک دو برادر بزرگوارشان کمک هایی را روانه جنگل کردند تا یاور لشکریان میرزا باشند. رهبر انقلاب نیز چنین به شهادت شخصیت این شهید می آیند که؛ «میرزا کوچک شجاع جنگلی، یک نمونه، یک مسطوره است... و این مرد با ایمان و با صفا... شخصیت خودش را در تاریخ ایران تثبیت کرد»... بله نام مدرس، نام میرزا کوچک خان و نام همه شهدا سند سربلندی ایران است و یاد و مرامشان، راهی فراروی نسل امروز و فردا و همیشه این ملک و ... است پر رهرو باد این راه!

خراسان - مورخ دوشنبه 1392/09/11 شماره انتشار 18565 /صفحه ۹/اجتماعی

/ 0 نظر / 93 بازدید