آرامش‌آفرینی، تعاون بر «برّ و تقوا»ست

التهاب ماجرای بنزین که به زمین نشست، برخی افراد – با هر انگیزه و نیت – کوشیدند جا باز کنند و دامن بگسترانند حال آنکه اگر جا باز کند برای آرامش، جا تنگ خواهد کرد. اگر – خدای ناکرده – چنین شود عرصه بر زندگی و سازندگی، تنگ خواهد آمد و امنیت ملی را هم‌چنان خواهد تراشید که مثل ستونی باریک به تکانی فرو ریزد. توجه داشته باشیم که زندگی، نیازمند امنیت است. امنیتی تمام ساحتی و فراگیر که همه شئون زیستن را دربربگیرد و راه بر متجاسران امنیت‌سوز، ببندد. به موازات این امنیت، نیاز حیاتی به آرامش هم هست و این دو، کنار هم که قرار گیرند، فرصت برای شکوفایی فراهم می‌شود حتی اگر سختی‌ها پرشمار شود و مصائب، چاه و چاله بکند سر راه مردم. در امنیت و آرامش می‌شود هم چاه را پُر کرد و هم چاله را و مسیر را هموار کرد برای پیشرفت. و الا از میان لهیب آتش زبانه کشیده، نه‌تنها نمی‌توان راهی به موفقیت باز کرد که دود آن نیز، چشم را کور می‌کند. با چشم نابینا هم نمی‌شود راه را از چاه باز شناخت و چه بسا افرادی در شرایطی چنین به چاه و چاله افتند که اقتضای شرایط فتنه‌آلود است. پس برای رهانیدن مردم از این فضا باید کوشید و با درک شرایط حال حاضر، با اطلاع‌رسانی گسترده، برنامه‌مند و امیدبخش و تبیین راهبردهای حمایتی، ضمن دعوت مردم به آرامش و تدبیر امور، مراقب اقدامات هنجارشکنانه و اغتشاشات عده‌ای معدود نیز بود که – آگاهانه یا ناآگاهانه – به جنگ امنیت و منافع ملی آمده‌اند. آنان برای ذبح همان آرامشی آستین بالا زده‌اند که حق خود و جامعه می‌دانند اما به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که فاصله زمین تا آسمان میان اعتراض با اغتشاش را چگونه پشت سر می‌گذارند. معترض، سخن دارد، درد دارد، حتی فریاد می‌زند اما هیچ‌وقت، کبریت نمی‌کشد به اموال عمومی که سهم مقدر شده همه 83 میلیون ایرانی در آن است. معترض، زبان به نقد دارد نه دست به تخریب و فراتر از همه کنش‌ها و واکنش‌ها. هموطن ما، نجیب و اعتراض او نیز بر منطق و قاعده نجابت است لذا، آتش‌افروزی و تخریب اموال عمومی و خصوصی در قاموس فکری مردم راه ندارد و باید حساب افرادی که آتش در خرمن جامعه می‌زنند را از مردم جدا دانست و با تکریم مردم و توجه مدبرانه به خواسته‌هایشان، دست متجاسرین را از سر اموال و آرامش مردم کوتاه کرد.

تصمیم سران قوا که مورد تایید رهبر انقلاب است، یک الزام ملی است و باید همه ما خود را با شرایط جدید وفق دهیم و کمربندهای همت را محکم کنیم که ایران امروز به آرامش و هوشیاری و عمل مومنانه و سازنده همه فرزندان خویش نیاز دارد. شرایط را درک کنیم و با تدبیر رفتارها برای کاهش عوارض این جراحی اقتصادی تلاش کنیم. این به نفع همه است. آرام باشیم و دیگران را هم به آرامش دعوت کنیم. این عین «تعاون» بر نیکی و پرهیزکاری است که خداوند در قرآن ما را بدان می‌خواند: «تعاونوا علی البر و التقوی» و چه خیری بهتر و بزرگتر از آرامش و هم‌افزایی توان مومنانه برای عبور دادن کشور اسلامی از مشکلات؟ این سکه البته روی دیگری هم دارد که همان «ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان» است که متاسفانه شکل سازمان‌یافته‌اش را در رفتار اغتشاشگرانی می‌بینیم که بازوی فعال دشمنان می‌شوند و حرمت اعتراض را هم می‌شکنند و به تخریب اموال و حتی نشاندن تیر و تیغ در جان هموطنان، جنایت را معنایی نو می‌شوند. باری، به آرامش بخوانیم و برای توسعه آن در جامعه به‌عنوان تعاون بر خیر بکوشیم و با پرهیز از همراهی در آرامش‌ستیزی و امنیت‌سوزی که اثم کبیر و گناه نابخشودنی است، رفتار مدنی و قانونی و مومنانه را رهرو باشیم.


جمهوری اسلامی / شمـاره ۱۱۵۸۱ / سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ / صفحه 2 / خبر

http://jomhourieslami.net/?newsid=221031

http://jomhourieslami.net/index.php?year=1398&month=08&day=28&category=2&#


/ 1 نظر / 40 بازدید