كمبود نان در بندرعباس و يك نكته

بعضي مناطق، با مشكل سوخت روبه روست و نانوايي ها هم در روزهاي اول نتوانستند نان پخت كنند و نبود و كمبود نان مشكل ساز شد. اما با ساماندهي كار و تجهيز نانوايي ها به امكان استفاده از سوخت دوم - بنا بر خبرهاي رسيده - مشكلات مرتفع شده است. اين مسئله البته يك پيام دارد كه با صرفه جويي در سوخت، بايد بر استمرار پخت نان هم كمك كنيم در كنار اين مسئله هم برق است كه توسط نيروگاه هايي توليد مي شود كه از سوخت گاز استفاده مي كند و ماجرا چنان در هم تنيده شده است كه تنها با مديريت مصرف در همه حوزه ها مي توان گره هاي كار را باز كرد يعني هم بايد در مصرف گاز صرفه جويي كرد و هم در مصرف برق و كلا در مصرف همه حامل هاي انرژي بايد با تدبير عمل كرد. براي اين هم به عزم ملي و درست مصرف كردن همه آحاد جامعه محتاج هستيم، كه اگر همه درست مصرف نكنيم، شايد روزي برسد كه امكان مصرف نداشته باشيم و باتوجه به استمرار برودت هوا و در پيش بودن بخش اعظم زمستان اين مسئله دور از ذهن نيست كه خيلي هم نزديك است اين را مي شود از هشدار مسئولان در استان هاي شمالي، غرب و حتي خراسان رضوي و خراسان شمالي دريافت.در چنين هنگامه اي همه بايد به هم بينديشيم و با درست مصرف كردن به هم كمك كنيم. و اين بايد به يك فرهنگ تبديل شود تا پيامد ماجرا، تعميق همدلي و مهربان تر شدن مردم باشد نه اين كه بعضي درست مصرف نكنند يا در هنگام مشكل همراهي را از ياد ببرند و نه اين كه ماجراي كمبود نان در بندرعباس در جاهاي ديگر هم تكرار شود. ماجراي اين خبر را به روايت ايسنا بخوانيد:طي چند روز اخير مردم شهر بندرعباس با كمبود نان و تعطيلي نانوايي هاي سطح شهر مواجه بوده اند كه در اين زمينه تعدادي از نانوايي هاي شهر علت تعطيلي را كمبود آرد عنوان كردند؛ اما معاون سياسي فرماندار شهرستان بندرعباس در اين خصوص معتقد است در شهرستان بندرعباس با كمبود آرد مواجه نيستيم و دليل كمبود نان، تعطيلي هاي خودسرانه نانوايان است.سيدمحمد طباطبايي با رد شايعه كمبود آرد در شهرستان بندرعباس گفت: باتوجه به سرماي استان هاي ديگر كشور و جمعيت مهاجر به استان به خصوص شهر بندرعباس، مصرف نان بالا رفته است ولي مشكل كمبود آرد در شهرستان بندرعباس وجود ندارد.وي خاطرنشان كرد: تعداد زيادي از نانوايان و كارگران آن ها غيربومي هستند و به خاطر تعطيلات تاسوعا و عاشورا به شهرهاي خود مسافرت كرده اند كه باعث تعطيلي نانوايي ها در سطح شهر شده است.وي افزود: بيشتر تعطيلي نانوايان خودسرانه بوده است كه پرونده آن ها در كميسيون بررسي مي شود.همچنين معاون امور آرد و نان شركت غله استان هرمزگان نيز به ايسنا گفت: آرد براساس سرانه جمعيت توزيع مي شود كه سرانه مصرف شهر بندرعباس از سرانه ملي بالاتر است و در چند روز اخير به دليل شدت سرما در كشور و مهاجرت ناخواسته به بندرعباس مشكلاتي در اين زمينه ايجاد شده است؛ ولي در خصوص تأمين آرد نانوايان ميزان سهميه را افزايش داده ايم و مشكلي از بابت تأمين آرد در شهرستان بندرعباس نداريم. نعمت الهي در خصوص تعطيلي نانوايي هاي سطح شهر در چند روز اخير گفت: تعطيلات تاسوعا و عاشورا، كمبود گازوئيل بعضي از نانوايي هاي سطح شهر و غيربومي بودن كارگران نانوايي ها دلايلي هستند كه در چند روز اخير با آن مواجه بوده ايم.معتقدم در زماني كه برخي استان هاي سردسير معضلاتي از اين دست دارند، نبايد در استان هاي گرم تر، با ندانم كاري و كم كاري شاهد ماجراهايي از اين دست باشيم. بلكه اين استان ها بايد با توليد درست و به موقع، نقش استان هاي معين را براي ديگر مناطق ايفا كنند و مثلا در شرايطي كه استان هاي سردسير به دليل افت فشار گاز با تعطيلي نانوايي ها و كمبود نان مواجه است، هرمزگان و ديگر استان هاي گرم سير بايد به ياري هموطنان خود بشتابند نه اين كه مشكل افزا باشند ....(ص-۶)

/ 0 نظر / 91 بازدید