ضرورت تولید آنتی تملق

سیاه و سفید(۱۹۱)

بت تراش هستیم ما، برخی از ماها به کلمه، کلمه تملق که بر زبان جاری می کنند، در ساختن بنای فرعونیت افراد بالا دست، شریک هستند. هر چند خود اولین قربانیان خوی فرعونیت بیدار شده باشند، اما اگر به جای زبان تملق، آینه صداقت به افراد هدیه کنیم مطمئن باشیم، قصه  چنین شکل نخواهد گرفت تا سنگ هایی را که می توانند نشانه راه باشند، بتراشیم و به بت تبدیل کنیم تا بیراهه ای جلوی پای مردم باز شود.

افرادی هم که مورد تملق قرار می گیرند اگر موحد باشند درمی یابند که تلخی صداقت هزار بار از شیرینی دروغین تملق گواراتر است، درست مثل شربت تلخی که بیماری شکل یافته از شیرینی های آلوده را از جان به در می کند. پس باید مراقب ذائقه خود باشند آنانی که پایی بر نردبان قدرت دارند و دستی بر قلم ریاست، مبادا ذائقه هاشان چنان به تملق عادت کند و متملقان را عزیز بشمارند که صداقت را برنتابند و فرد صادق و صریح اللهجه را بیماردل بدانند. این آموزه دین ماست که بهترین برادران نه آنانند که زبان به تملق می گشایند و عیب را حسن و ضعف را قدرت در نظر می آورند و آدمی را از شناخت عیوب و کاستی هایش ناتوان می سازند. این کلام روشن و روشنی بخش معصوم است که «بهترین برادرانم کسی است که عیب هایم را به من هدیه کند» و این نه سیاه نمایی است و تخریب شخصیت بلکه کمک صادقانه است برای ساختن شخصیت سالم و پیراستن جان افراد از نازیبایی ها، که اگر رویه همگانی قرار بگیرد، عملا فریضه امر به معروف و نهی از منکر احیا خواهد شد. امر به معروف و نهی از منکر فقط تذکر دادن نسبت به بدحجابی نیست بلکه پرهیز از تملق و زبان به صداقت مفتخر کردن و نقد صادقانه و مومنانه رفتار حاکمان خود زیباترین شکل معروف است و پرشکوه ترین گونه نهی از منکر نیز هم. این هرگز از اخلاق اسلامی نیست که افراد زبان از نقد فرو ببندند و در حقیقت ضداسلام است که فرد صریح و صادق را از خود برانیم. در نامه روشنگر و فرمان حکومتی امام علی علیه السلام به مالک اشتر، می بینیم مولا او را به انتخاب افراد صادق توصیه و از افتادن به دام متملقان پرهیز داده اند. امروز هم توصیه امام همان است. مبادا هر کدام از ما به وسعت مسئولیت مان مورد طمع متملقان و چاپلوسان قرار گیریم. مبادا افراد صادق را از خود برانیم که این سرآغاز سقوط است. شاید از قدرت و موقعیت تا چند صباحی نیفتد اما از شوکت انسانی و شان ایمانی، خواهد افتاد و این بزرگ ترین خسران در هر دو دنیاست و عاقبت کسانی که به این خسران مبتلا بشوند خوش نخواهد بود. همیشه آرزو می کنم انسان ها که در مقابل حساسیت های جسمی، ضد آن را تولید کرده اند در برابر هیستامین، آنتی هیستامین به دست گرفتاران می دهند برای مسئولان هم «آنتی تملق» تولید می کردند تا به بیماری مردافکن و فرعون ساز گرفتار نشوند و هم خود موحد بمانند و هم با کسادکردن بازار تملق، متملقان را به سوی توحید هدایت کنند.

خراسان - مورخ یکشنبه 1389/03/02 شماره انتشار 17556/صفحه۸/خانواده و سلامت
/ 0 نظر / 92 بازدید