«خراسان» و روز خبرنگار

همه در آستانه حلول سال نو «یا مقلب القلوب» می خوانیم و «حول حالنا» گویان پی«احسن الحال» دستان خویش را به آسمان می فرستیم تا در تولد تازه، هم خداوند توفیق بهترین ها را نصیبمان فرماید و هم خود از این توفیق بهترین بهره ها را ببریم. خبرنگار اما، نوروز دیگری هم دارد که باید روز نو کند و تولد نو کند برای یک آغاز دیگر، برای «احسن الحال» دیگر که مدام باید در نگاهش، در نگارشش و در قلمش جریان داشته باشد و این جریان نیز زلال تر از همیشه در جامعه، لحظه  به لحظه زمان، ذره به ذره زمین و نفر به نفر آدم ها را در برگیرد.

در این «احسن الحال» خواهی، خبرنگار با تجدید قرار با خالق یکتا و عهد دوباره با ملت بزرگوار ایران بر آن می شود تا بهتر ببیند، بهتر بیندیشد و بهتر بنویسد.

واژه هایی را به خدمت گیرد که اثرگذارتر باشد. به حوزه هایی ورود پیدا کند که در رساندن خودش و آحاد جامعه به «کمال اخلاقی» پراثرتر باشد.

خبرنگار در این نوروز، اگر نه «جامه» ، اما «جان» تازه می کند تا در ساختن جهانی تازه ایفای رسالت کند. خبرنگار اگر چه «قسم نامه ای» مدون ندارد اما متعهد است به اخلاق، که همواره رفتاری، گفتاری و نوشتاری اخلاقی داشته باشد و هرگز جز حق نگوید و جز حقیقت ننویسد. خبرنگار حرفه ای، اخلاقی می نویسد، چنان که اخلاقی می بیند لذا در خبرنویسی اش آن چه هست را می نویسد نه آن چه دلش می خواهد، نه آن چه منافع این یا  آن اقتضا می کند، نه آن چه این گروه یا آن گروه دوست دارند. «خبرنگار حرفه ای» مثل «پزشک حرفه ای» است که هر بیماری را بدون در نظر داشتن مرام و مسلک و نژاد و حتی دین و آیین باید مداوا کند، او هم باید خبر را آن گونه که هست از هر کس و هر جا متناسب با ارزش های خبری بنویسد نه با در نظر داشتن مسلک و مرام و نژاد.

خبرنگار حرفه ای ایرانی، نمی تواند نان به نرخ روز بخورد، نمی تواند نرخ روز و جهت وزش باد را در نوشتارش دخالت دهد. او مبعوث به «رسالت درست نوشتن» و حقیقت گفتن است، حتی اگر علیه منافع او و حزب و جناحی باشد که به آن دل بستگی دارد. خبرنگارانی که در «خراسان» توفیق خدمت یافته اند اما بر این شیوه اخلاقی و حرفه ای تعصب بیشتر و پافشاری افزون تر دارند و هرگز در راستای رسالت خبرنگاری خود، شانه به زیر دین این و آن علم نمی دهند و نسیمی نمی شوند که به پرچم این گروه و آن گروه بوزد، آنان بادبان کشتی قدرت احزاب را برنمی کشند و به نفع این و آن، دیگری را فرو نمی کشند.

«خراسان» و اصحابش، بر مدار استقلال گام برمی دارند استقلالی که با استقلال ایران اسلامی معنا می شود، لذا شما از قلم زنان این رسانه، جز تلاش برای سربلندی ایران عزیز و قلم زدن در مسیر قانون نخواهید دید. اصولا ما معتقد به استقلال کار رسانه ای هستیم، اما اگر رسانه ای در مسیری غیر از این و در مسیر حزب و گروه خود می خواهد حرکت کند، لااقل اخلاق حرفه ای اقتضا می کند صداقت را و امانت را رعایت کند تا مورد اعتماد مردم باشد. برای ما در «خراسان» تلاش برای احقاق حق آحاد مردم و پی گیری مطالبات واقعی مردم و طرح مشکلات مناطق محروم بسیار با ارزش است ما با مردم زنده ایم و از این پس نیز چنین خواهیم بود، سعی ما این است که زبان صادق مردم باشیم و مسئولان را نیز تا اصلاح مشکلات زندگی مردم یاری کنیم. ما سر یقه گیری از کسی نداریم، اما برای تحقق خواسته های به حق مردم تمام قد می ایستیم. صادقانه می نویسیم و اخلاقمندانه مطالبه می کنیم. این را هم با همه جان به مردم شریف قول می دهیم همواره مستقل و حق بین و حق گو و حق جو باشیم و در سال پیش رو نیز پی «احسن الحال» در حوزه اخلاقی و حرفه ای گام برداریم...

خراسان - مورخ شنبه 1389/05/16 شماره انتشار 17617 صفحه٢

/ 0 نظر / 94 بازدید