پشت پرده ۱۰

پشت پرده ۱۰
102.jpg
  * ستاد يک نامزد رياست جمهوري که از رودررو شدن با ستاد رقيب پرهيز مي‌کند، منويات خود را از طريق اعضاي ستاد نامزد ثالث عملي مي‌نمايد.
* بعضي ستادهاي انتخاباتي با پرداخت مبالغ 10 و 20 هزار تومان، سخنران به روستاها اعزام مي‌کنند.
* حاميان يک کانديدا در يک شهر در جنوب غربي خراسان رضوي، جشن صعود تيم ملي را برگزار کردند.
* طرفداران بعضي از نامزدها، نسبت به تحقق وعده نامزد مطبوعشان حاضرند، با حضور در دفاتر ثبت اسناد، تعهد محضري بدهند مبني بر اين که در صورت انتخاب شدن کانديداي موردنظر، آن وعده عملي مي‌شود.
* رقابت ستادهاي نامزدها جالب است، اگريک ستاد، پارچه 8متري بنويسد، ستاد ديگر با نوشتن پارچه 12 متري پاسخ مي‌دهد و... به هر حال کار و کاسبي صاحبان برخي مشاغل سکه مي‌شود اين روزها،
* رئيس ستاد يک نامزد در خراسان جنوبي نوشته است، به‌رغم يادآوري کتبي و شفاهي، به مسئولان، هنوز اقدامي در باب تعرض به پوسترها و پلاکاردهاي اين ستاد انجام نشده و هر روز روي پوستر نامزد موردنظر، پوستر ديگر چسبانده مي‌شود.
* باز هم از خراسان جنوبي، اعضاي ستاد يک نامزد، با شيريني از هواداران شادمان فوتبال پذيرايي کردند. توپ آراسته به گل هم روي ميز بود.
* ستاد يک نامزد در اين استان از آن چه، شائبه اعمال گزينشي قانون خوانده است و از وجود پلاکاردهاي يک نامزد خاص، انتقاد کرده است.
* شايعه انصراف دو تن از نامزدها به نفع دو نامزد ديگر، هوادارانشان را در يک شهر شمالي خراسان سردرگم کرده است.

/ 0 نظر / 115 بازدید