تو یک عشق جاودانه ای، سرباز

مثل گل می رویی

در دشتی پر از گلوله

تو سرباز ایرانی

منطق تو

سلام است و صلاح

سلاح اگر برمی داری

زمانی است که

کلمات، گل نمی دهند

تفنگ هم در دستان تو

سرود صلح می خواند

سرود صلاح

تو جنگجو نیستی

جنگ، آخرین قدم ناگزیر است

که تو آن را هم

به دفاع مقدس برمی کشی

و با شهادت

از زندگی حراست می کنی

تو سرباز ایرانی،

سرباز جمهوری اسلامی ایران

مثل گل بهار می آفرینی

لاله می شوی

و پیغام خداوند

بر جاودانگی بهار

بر زندگی بهار

ولاتَحسبّن الذین قتلوا فی سبیل ا...

امواتاً

بل احیاء

عندربهم یرزقون

آغازت عشق است سرباز

و فرجامت جاودانگی

تو یک عشق جاودانه ای...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1393/01/30 شماره انتشار 18665 /صفحه2/سیاست

/ 0 نظر / 98 بازدید