خوش به حال دختر ها

 

 وقتی تکلیف را"تکلف" بدانی رسیدن به سن تکلیف برایت ناخوشایند خواهد بود و سر اینکه چرا دختران 6سال پیش از پسران به این سن می رسند "دلخورانه" پی پرسش و جواب خواهی بود، اما اگر نگاهت تغییر کند و بر مدار عشق تعریف شود جانت از بهجت چنان لبریز خواهد شد که به شکرانه این فرصت، سراسر سعادت به جشن بر خواهی خاست، به جشن تکلیف!

چقدر زیبا و شور آفرین است این نگاه که در کلام نورانی حضرت آیت ا... جوادی آملی چنین متبلور می شود :" توفیق زن بیش از مرد است و اگر انسان تنزل کند حداقل باید بگوید زن همانند مرد است. زیرا تقریباً شش سال قبل از این که مرد، مکلف بشود، زن را ذات اقدس اله به حضور پذیرفته است.

زن همین که از 9 سالگی گذشت و وارد دهمین سال زندگی شد، خدا او را به حضور می پذیرد و با او سخن می گوید و روزه را بر او واجب می کند، مناجات های او را به عنوان دستور مستحب شرعی گوش می دهد."

وبه راستی چقدر زیباست این نگاه و چه شوقی در جان دختران می نشیند که زودتر به حضور حضرت خدا می رسند و به همکلامی با او "برگزیده " می شوند. بگذارید حدیث شوق را منقص نکنیم و از زبان این عالم ربانی بخوانیم شرح عشق را، ایشان درباره اشتغال پیشتر زنان نسبت به مردان به راز و نیاز با خدا گفتند:" آن وقتی که هنوز مرد به عنوان یک نوجوان مشغول بازی است، زن مشغول راز و نیاز و نماز است. شش سال زمینه سازی کردن و از دوران نوجوانی او را به حضور پذیرفتن، نماز را که عمود دین است بر او واجب کردن، روزه را که سپر دین است و حج را که" وفد الی ا... "است و مهمانان در آن سفر به ضیافتگاه خداوند می روند، بر زن واجب کردن، اینها همه نشانه آن است که زن برای دریافت فضایل، شایسته تر از مرد است و اگر این منطق درست تبیین و اجرا گردد، نتیجتاً معلوم خواهد شد که زن بالاتر از مرد و لااقل همتای مرد است. "

با این نگاه که تجلی نور است در جان، دختران باید به مباهات برخیزند در برابر پسران و این مردان هستند که باید بپرسند چرا از این فیض محروم شده اند...

خراسان - مورخ شنبه 1394/06/07 شماره انتشار 19055/صفحه3/خانواده/ چاردیواری

/ 0 نظر / 95 بازدید