آزادی ، رویِ دیگرِ سکهِ عبودیت است


عبودیتِ خدا عین آزادی است. رابطه ای که در این هندسه تعریف شود، آدمی را از هزار جور بردگی نجات می دهد. اصلا اگر انسان بنده خدا نشود، قطعا به گروی بردگی این و آن خواهد رفت و در داد و ستدی که ناگزیر خواهد داشت فقط روی خط باخت حرکت خواهد کرد. استاد حائری صفایی در کتاب ارجمند مسئولیت و سازندگی، به زیبایی این داد و ستد را تصویر فرموده اند به این شرح که؛ يك كودك زيبا كه غذايى در دست دارد و لباسى بر تن، هنگامى كه گرفتار كسانى مى‏ شود كه به زيبايى او، به غذاى او، به لباس او نظر دارند، به هر كدام كه رو كند چيزى را از دست داده. بر فرض چيزى به او بدهند به خاطر اين است كه چيز مهم‏ ترى از او بگيرند. اگر در اين هنگام كودك اسير پدرش بشود و به او روى آورد و بنده ‏ى او بشود، قطعاً چيزى از دست نمى‏ دهد كه چيزهايى بدست مى ‏آورد. اسارت پدر، آزادى است و بندگى حق رهايى، رهايى از طاغوت‏ ها و دزدهايى كه هر كدام به يك سرمايه‏ ما چشم دوخته‏ اند و براى يك قسمت از وجود ما نقشه كشيده ‏اند. ....بله، واقعیت این است که نقشه کشیده اند تا بردارند نه اینکه بگذارند. می کوشند از ما بکاهند نه اینکه بیفزایند. می برند و نا بود می کنند بی آنکه بودی ببخشند یا حتی بتوانند بودی ببخشند. اما اگر آزاد باشیم، قصه فرق می کند. در آستان خدا به بندگی می رسیم. آستانی که می افزایند و می گذارند و می بخشند بی آنکه توقعی- حتی- داشته باشند.این جاست که آدم باید دریابد که خود را به کدام بازار باید برساند. باری انسان باید به آزادی برسد تا آزادگی اش دهند چه تا آن محقق نشود، این متصور نیست و به فرموده استاد، بعضى‏ ها خيال مى‏ كنند كه اگر هم آزاد نشوند و پاك نشوند تفكراتشان‏ نتيجه‏ اى دارد. اين‏ها درست مثل كسى هستند كه آلوده به نجاست‏ هاست، اما به جاى پاك كردن آن ‏ها، فقط به خود عطرهاى گران قيمت مى ‏پاشد. اين بيچاره با اين ‏همه خرج، موجود جالبى نخواهد شد و همه كس از او فرار خواهد كرد و حتى بوى عطر را به نجاست خواهد كشيد.... بله، اصل باید تغییر کند. سلامتی باید همه وجود را در برگیرد والا اگر ابن زیاد توانست، با عطر و گلاب، بوی بد زخم پایش را چاره کند، دیگران هم خواهند توانست در بند شیطان و زخم خورده از او ، هوای آزادی را احساس کنند. نه نمی شود. این بندگی خداست که همه چیز را درست می کند. پس نه بگوییم به بردگی ها و اسارت های غضب و شهوت و ثروت و هرچه ناپایدار است و در بندگى حق، آزادى را تجربه کنیم که این زیبا و دلنشین و بهشت آفرین است....


ب / شماره 3571 / یکشنبه 06 اسفند 1396/ صفحه اول و 3


/ 0 نظر / 97 بازدید