ارتش، کلمه طیبه است

ارتش، کلمه طیبه است.این تعریف مقام معظم رهبری از قوه قاهره نظام است. در قرآن هم کلمه طیبه به "شجره طیبه" مانند شده است که اصل آن ثابت و فرع آن، در آسمان است. ارتش هم اصلش ثابت و ریشه در باور به دین و وطن دارد و سرشاخه هایش در کشاکش دهر، پنجه اقتدار لشکر خداست. سرشاخه هایی که گاه می شکند اما می شکفد به شهادت و از نقطه شکوفا، ده ها شاخه می روید. شاخه هایی که در جنگ یا حوادث، یاریگر نجیب ملت و حصن حصین مملکت اند. این ارتش را حرمت و این ارتشیان را عزت باید نهاد که برج و باروی میهن اند. 


اخبار مشهد/ سیاسی / دیدگاه نخبگانی


/ 0 نظر / 30 بازدید