ما مديونشان هستيم

61.jpg  

مديونشان هستيم، غرورمان را، عزتمان را، سربلندي‌مان را، همه را مديونشان هستيم. مديون کساني که رفتند تا «غرور خدايي ايران»پايدار بماند و خود نيز مظهري از شان حضرت «‌متکبر» شدند. در برابر آنهايي که بزرگي خدا را مومن نيستند، آنها عزيز زندگي کردند، عزيز از دنيا دل بريدند و عزيز تکبيرةالاحرام عشق را سرخ سرودند تا به همگان تعليم کنند عزت را و نشان دهند ايمان ماندگار بندگان حضرت عزيز را.
* مديونشان هستيم اگر هنوز نسيم با احترام به «‌پرچم ايران»‌مي‌وزد، اگر از کوچه‌هاي شهر، صداي «حرامي»‌نمي آيد. اگر در کوهساران هنوز ‌« شقايق» مي‌رويد، اگر چشمه‌ها زلال جاري مي‌شوند و کسي آب را گل نمي‌کند، به خاطر حماسه‌اي است که آنها خلق کردند و ما همه زيبايي‌ها را مديون آنان هستيم.

* ما مديونشان هستيم. هم مديونشان و هم مکلف به تکريمشان، شايد بتوان اندکي از « دين»‌را ادا کرد و دل خوش بود، اما «‌تکليف» مثل نماز است که همواره هست و ادا کردن آن، پايان نمي‌پذيرد. بايد هم « دين» خود را به آنها بپردازيم و هم به «‌تکليف عشق» عمل کنيم.

* ما مديونشان هستيم. مديون همه شهدايي که ما را شهد غرور و عزت در کام کردند و شراب مردانگي درجام. آنها کربلا را براي ما بازخواندند و ماهم مي‌بايست ادامه کربلا را باز مي‌خوانديم. اين هم دين بود و هم تکليف، اما چه کرديم ما؟ تکليف، پيشکش، آيا اندکي از دين‌مان را ادا کرديم؟ با خودمان که نمي‌توانيم صادق نباشيم. چه کرديم باخود، با شهدا، با شهادت؟ با عزت و حرمتي که آنها جانشان را پايش گذاشتند، چه کرديم؟ از آنچه آنها برايمان گذاشتند، چيزي مانده است آيا؟

* ما مديونشان هستيم. مديون همه‌شان و... چشم بشوييم از گذشته و در ادامه راهي که آنها نشانمان دادند، جور ديگري ببينيم. يک جور خوب... آن‌قدر خوب که بتوانيم زيبايي‌هاي بازآمدنشان را شاهد باشيم. بتوانيم از آن همه زيبايي، جامي برگيريم.

* ما مديونشان هستيم. حالا دارند مي‌آيند، در قالب يک کاروان نور، به استقبالشان برويم. «‌قرار»‌را عاشقان، هشتم تير گذاشته‌اند يک روز پس از سالگرد شهادت 72 تن کربلاي ايران و در سوگ روز شهادت حضرت فاطمه (س) به استقبالشان برويم با چشماني که قسم خورده است جور ديگري ببينيد. با قامتي که قسم خورده است جز در برابر حق، خم نشود، با ايماني که مي خواهد حسيني باشد. به استقبالشان برويم. قرارمان هشتم تير، محل تشييع پيکرهاي شهداي آخرين کاروان شهيدان...

/ 0 نظر / 93 بازدید