هیچ چیز جای کتاب را نمی گیرد

 

 آمار کتاب خوان های ما چقدر است؟ چقدر آدم داریم که با کتاب هم زندگی خود را مهندسی کنند و هم زندگی دیگران را و هم جامعه را؟ اصلا سرانه مطالعه در استان چقدر است؟ ۴ دقیقه؟ ۵ دقیقه؟ هشت دقیقه؟ و یا... به نظر فرقی هم نمی کند یعنی فرق می کند حتی خیلی هم زیاد، اما آن چه در این مقال سر پرداختن به آن داریم نه سرانه مطالعه که نفس مطالعه است، این که در سبد زمانی زندگی ما، کالای کتاب خوانی انگار به حساب نیامده است، عجیب این که چندان این به حساب نیامدن را احساس هم نمی کنیم. اما از آن سو، اگر سبد غذایی ما، یکی از کالاهایش کم باشد، سر و صدامان بلند می شود و به شدت به آن احساس نیاز می کنیم.مثلا مگر می شود یک سبد غذایی را در نظر گرفت که در آن نان نباشد؟ یک ضرب المثل قدیمی می گوید: «هیچ چیز جای نان را نمی گیرد» درست هم هست. تازه می شود این مثل را دوباره سازی کرد که معلوم نیست چیزی بتواند جای نان سبوس دار را بگیرد، چون حذف سبوس از نان کلی سلامت و نیاز جسمی آدم را با مشکل مواجه می کند. خب وقتی نمی توان سفره ای بدون نان انداخت چگونه می توان سفره معرفت و شناخت را بدون کتاب تصور کرد؟ مطمئن باشید «هیچ چیز جای کتاب را نمی گیرد» چنان که جای نان را و جای آب را. زیست  جسمانی آدمی به نان و آب نیاز دارد و زیست معرفتی انسان به کتاب. پس باید نگاه به کتاب و کتاب خوانی بهتر شود، تا روزگار ما نیز بهتر شود؟ چه وضعیت روزگار ما و رفتار ما و گفتار ما و کردار ما، نمایانگر چگونگی رابطه ما با کتاب است. اصلا رفتار ما، شرح کتابی است که خوانده ایم. زندگی های بی حساب، رفتارهای درهم ریخته، تنها از زندگی های بی کتاب بر می آید و الا اهل کتاب، حساب زندگی دستشان است، نه بی حساب حرف می زنند و نه بی حساب کاری می کنند. با حساب کار کردن هم با حساب به مقصد رسیدن را در پی دارد. پس اگر خواهان زندگی با حساب هستیم باید در زندگی مان یک جای خوب و فراخ را برای کتاب و کتاب خوانی باز کنیم و در سبد کالای زندگی مان نیز فصل مفصلی بدان اختصاص دهیم. آن وقت خواهیم دید کلمه به کلمه کتاب چگونه در زندگی ما شکوفا خواهد شد و از هر آدمی باغی خواهد ساخت که از سر جمع آن بهار در زمین و زمان ما فرصت مدام خواهد یافت.یادمان باشد، معجزه پیامبر ما هم «کتاب» است و ما به کتاب خوانی و کتاب دانی، نسبت به دیگران باید برای خود، اولویت قائل باشیم. چه شکر هر نعمت باید از جنس نعمت باشد و یکی از جلوه های شکر نعمت کتاب  آسمانی پیوند با آن و توسعه دادن فرهنگ کتاب نویسی و کتاب خوانی درست است و باز یکی از جلوه های شکر نعمت وجود مبارک حضرت رسول(ص) هم به عمل درآوردن کتاب در رفتار و از جمله شکرهای نعمت وجود نورانی امام رضا(ع) هم تبدیل کردن خراسان رضوی به «شهر کتاب» و پرکشیدن آدم های استان به مقام شامخ کتاب خوانی و کتاب دانی. پس باید با شناخت و معرفت به سمت کتاب و کتاب خوانی برویم، ما مسیر خود را به سمت کتاب اصلاح کنیم تا کتاب، مسیر زندگی ما را اصلاح کند، جز این هم راهی برای اصلاح امور زندگی وجود ندارد. نقش حکومت در این میان به برجستگی نقش طبیب خواهد بود در نوشتن نسخه، درمان اجتماعی اما، نیازمند عمل به نسخه از سوی آحاد مردم است.

صفحه R01 اخبار (رضوی) ، شماره سریال 17272 ، تاریخ انتشار 880304
/ 0 نظر / 96 بازدید