پایتخت معنوی و شهروند صادق

 

«پایتخت معنوی ایران» باید یک هویت الگو باشد برای همه شهرها و شهروند این شهر نیز یک اسوه برای زندگی مومنانه، در محیط زیست معنوی پایتخت معنوی، باید همه چیز در مسیر تعالی باشد و شهروند این دیار نیز به دنبال متعالی شدن رفتار خود باشد. برای رسیدن به این مرحله نیز اول باید دروغ را این خوی جهنمی را از خویش دور کنیم.

راست بگوییم، صداقت را نه تنها سرلوحه سخن که همه زندگی مان قرار دهیم. آن گونه در حوزه فردی و اجتماعی، در خانه و در میان خانواده، در محل کار و با همکاران، در جامعه و در تعامل با آحاد مردم، این صداقت را نشان دهیم، آن چنان که همگان هم سخن مان را «صادق» بیابند و هم رفتار و کردارمان را صادقانه. آن وقت اگر ما این مشی را در پیش گیریم، اندک اندک دیگران هم به این روند خواهند پیوست. «من»ها، «ما» خواهند شد و شمار اهل صداقت افزون، آن وقت جامعه هم از «جمع مسلمانان» به «جامعه اسلامی» ارتقا خواهد یافت و خود بستری برای توسعه و تعمیق صداقت تبدیل خواهد شد. اما اگر همچنان رفتار و گفتار خود ما این باشد که هست، وضع جامعه هم همان خواهد شد که بود. چه اگر از خود شروع نکنیم، دیگران هم شروع نخواهند کرد آن وقت اتفاقی نخواهد افتاد بلکه ماجرا چنان خواهد شد که صدای همگان بلند شود، دروغ که بیاید، بدعهدی خواهد آمد این دو که شانه به شانه شدند، شریک سوم که خیانت در امانت است وارد میدان خواهد شد تا عرصه بر صداقت و وفای به عهد و امانت داری این مثلث خوبی تنگ تر شود. نفس خوبی اگر تنگ شود، نفس ها هم بوی آزاردهنده خواهد یافت تا تنفس هم در چنین هوایی آزاردهنده شود.اجازه بدهید فرازهایی از سخنان آیت ا... استادی، استاد برجسته حوزه علمیه را باز بخوانیم که از شیوع دروغ به فغان آمده اند، بنا به خبری که خبرگزاری مهر چندی پیش منتشر کرده است:«ایشان با انتقاد از گسترش دروغ و خلف وعده و فساد اداری در جامعه، تاکید کرد: جامعه ای که دروغ و خیانت در آن رواج دارد اسلامی نیست اگر چه نام آن اسلامی باشد.آیت ا... رضا استادی با بیان این که در اسلام بر روی دروغ نگفتن و ادای امانت  تاکید زیادی شده است ابراز داشت: ائمه(ع) از ما توقع دارند تا ما صادق و راستگو باشیم و در امانات خیانت نکنیم.امام جمعه سابق قم تصریح کرد: جامعه چون اسلامی است نباید دروغ و خیانت در آن پیدا شود و جامعه ای که در آن دروغ و خیانت رواج دارد اسلامی نیست اگر چه نامش را اسلامی بگذاریم.وی اضافه کرد: اموال بیت المال که در ادارات است امانت در دست کارمندان و کارکنان آن هاست و ایجاب می کند که در آن ها خیانت نکنیم.استادی با تاکید بر اهمیت فوق العاده  ادای امانت گفت: طبق دستورهای دین اسلام مسلمان باید نسبت به اموال کافران هم امین باشد و اگر بدترین افراد هم مالی را به امانت در نزد کسی گذاشتند نباید در آن خیانت کند.وی ابراز داشت: براساس دین اسلام اگر سه خصلت در فردی باشد منافق است؛ کسی که دروغ می گوید؛ در امانت خیانت می کند و وعده می دهد اما خلف وعده می کند.»پس اگر می خواهیم زندگی ما از زیبایی ها سرشار شود، اگر خواهان جامعه ای هستیم که بشود به قول و سخن مردمانش اعتماد کرد اول از خود شروع کنیم. جوری باشیم که بتوانیم روی قول دیگران عمل کنیم هر جا که هستیم و وفای به عهد را جامه عمل بپوشانیم تا حاصل آن این باشد که به عهد بسته با ما عمل شود و در امانت ما خیانت روا نشود...

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1389/12/04 شماره انتشار 17779 /صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 95 بازدید