جوانمردی با شهروند حساس

درج یادداشت «شهروند حساس» بازتاب های گوناگونی داشت اما متفاوت ترین باز خورد آن از سوی شهروندی بود که از قضا «حساس» بود و خود را نسبت به جامعه و آن چه در آن می گذرد مسئول می دانست و عمل می کرد. او به مواجهه برخی مسئولان انتقاد داشت و می گفت «وقتی شهروند حساس در بین برخی مردم به «شهروند مزاحم» و در برخی مراکز به «شهروند فضول» شهرت پیدا می کند، چگونه می خواهید مردم حساس باشند؟

وقتی فلان شرور معروف به راحتی آزاد می شود و به سراغت می آید و تهدیدت می کند چگونه می خواهید مردم با پلیس تماس بگیرند؟ و... آیا رسم جوانمردی است، این گونه با شهروندان حساس برخورد کردن؟»

او حاضر بود خیلی حرف بزند و حتی مدارک هم ارائه کند اما... من به این شهروند حق می دهم که دلخور باشد، اما حق نمی دهم دیگر حساس نباشد و مثل افراد بی تفاوت سرخویش گیرد و راه خود رود. این را به او و دیگر شهروندان اهل دردی که نسبت به جامعه حساس هستند می گویم که شهروند حساس امروز در امر امنیت اجتماعی، مثل نیروهای اطلاعات و عملیات زمان جنگ است. خب این نیروها، دشوارترین خطرات را به جان می خریدند، مشکلات را پشت سر می گذاشتند و عراقی ها همیشه به خون شان تشنه بودند، اما آن دلاوران، هرگز از خطرات و کمبودها و حتی نامهربانی احتمالی برخی خودی ها یا تیر و تیغ دشمن نمی هراسیدند، آن ها احساس مسئولیت می کردند و پای این تکلیف از جان هم می گذشتند. البته امروز حرف من از جان گذشتن نیست بلکه معتقدم باید جان شهروندان حساس مثل گوهرهای ناب حفظ شود. اما سخنم با خود آنان این است که ما و نسل ما کم خطر نکرده است، کم از دام ها نرسته است، کم حتی تیر و ترکش نخورده است اما مگر به یاد داریم تسلیم شده باشیم؟ نه، شهروند، امروز باید حساس باشد تا شهر امن شود، تا شهروندان امنیت را با همه وجود حس کنند. از بچه های جبهه و هم اندیشان آنان جز این انتظار نیست.

اما این نافی مسئولیت مسئولان امر نیست. شهروند حساس باید چشم باشد و گزارش دهد، پلیس باید هم با امنیت سوزان برخورد و هم امنیت شهروند حساس را تضمین کند. نهاد قضا نیز باید اقتدار قانونی خود را چنان به چشم امنیت ستیزان کشد تا کور شود هر آن که می خواهد، بر امنیت مردم کبریت بکشد.

مسئولان و نهادها یادشان باشد، «شهروند حساس» ایثارگری است که به یاری آنان می آید. پاس داشت ایثارگری هم همه می دانیم چیست پس شایسته است به این داشته ها عمل کنیم تا درجه مسئولیت پذیری شهروندان نیز هر روز بیش از پیش افزایش یابد و جامعه نیز از امنیت افزون تری برخوردار شود...

صفحه R03 جامعه (رضوی) ، شماره سریال 17469 ، تاریخ انتشار 881101

 

/ 0 نظر / 93 بازدید