مشهد یک «جهانشهر» است

مشهد یک شهر معمولی نیست، حتی یک «کلانشهر» در شمار دیگر کلانشهرها هم نیست. مشهد یک «شهر ویژه » است. یک «ایرانشهر» و یک «جهانشهر»  اسلامی اسلامی. هم «پایتخت معنوی ایران» نام گرفته است و هم آن را «پایتخت فرهنگی جهان تشیع» می خوانند و این تنها یک تعارف نیست. یک واقعیت است که از حقیقت هم سرشار است، لذا می طلبد تصمیم سازان، برنامه نویسان، تصمیم گیران و مجریان نیز این را در نظر داشته باشند و با این «نظرداشت» به مشهد نگاه کنند. در طرح جامع شهری و طرح های کلان دیگر نیز این مهم مورد اهتمام باشد. مسئولان هم خود را یک مسئول و مدیر محلی نپندارند و نبینند بلکه کلان نگرانه خود را مسئولی ملی و حتی بین المللی بدانند و در این اندازه قامت کشند، کار کنند، مسئولیت پذیرند و به انجام رسانند. این نگاه باید در میان آحاد شهروندان نیز به وجود آید تا برای خود وظیفه ای صد چندان فراتر از یک شهروند معمولی تعریف کنند و در نظر داشته باشند، آنان هم شهروند مشهد هستند و هم نماینده یک فرهنگ. برخورد و تعامل آنان با شهروندان دیگر شهرها باید به گونه ای باشد که نگفته همه گان بدانند با مشهدی جماعت روبرویند. مشهدی جماعتی که با نام امام رضا(ع) شناخته می شود پس باید از اخلاق او هم برخوردار باشد. باید ارزش مجاورت را بر ارزش بالاتر خویشاوندی با امام رضا(ع) ارتقا دهند و رسم ادب خویشاوندی را با درست زندگی کردن به جا آورند. مبلمان شهری مشهد نیز باید معرف فرهنگ رضوی باشد، چنان که معماری شهر هم باید این پیغام را به هر تازه وارد منتقل کند که او به شهری خاص پا گذاشته است. شهری که شناسه های فرهنگی و اعتقادی آن از در و دیوار پیداست. باید میان برنامه ریزی شهری، معماری، خدمات، تعلیم و تربیت و... همه شئون زندگی رابطه ای روشن با فرهنگ رضوی وجود داشته باشد، یعنی هر کس تا پایش به مشهد می رسد باید خود را در حرم امام حس کند، نه این که فقط حرم خانه امام رضا(ع) باشد و از حرم که بیرون بیایند اثری از امام رضا نباشد. این جا شهر امام رضا(ع) است. هم خود بدانیم و هم بدانند مسئولان که در برنامه ها و اعتبارات ملی، جایگاه ویژه این «ایرانشهر» را این «جهانشهر» را در نظر داشته باشند و مطابق شأن آن بودجه بدهند و برنامه بنویسند و به اجرا درآورند، تا عدالت تحقق پیدا کند...

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1389/10/30 شماره انتشار 17753 /صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 100 بازدید