سلام!

سبزترین سلام ها بر شما . بهارتان پر ترانه! خدا کند امسال همه بلبلان بتوانند بخوانند . خدا کند همه هزاران هزاره رهایی از قفس را در سراسر دنیا اواز کنند خداکند جنگ هر چه زودتر تمام شود و مردمفرصت زندگی پیداکنند. خداکند ............ به هر روی با پانزده روز تاخیر سال تازه را مبارکباد میگویم.

/ 0 نظر / 114 بازدید