اختراع خطر

اختراع با توليد خطر براي خود و ديگران فرق مي كند. اين كه مي گويند «احتياج ما در اختراع است» نكته اي ظريف و پسنديده  است اما هيچ كس تا به حال نگفته است، براي رفع احتياج، بايد كارهاي خطرناك «اختراع» كرد.
ببخشيد، اختراع نه، بايد براي كارهاي «پرخطر» عنوان تازه اي اختراع كرد و الا اختراع معمولا در خدمت بشريت است اما اين كارهاي پرخطر، فقط خطر را در جامعه توسعه مي دهد. درست مثل گازسوزكردن خودروها به شكل غيراستاندارد كه متاسفانه رواج يافته است و ما پس از سهميه بندي بنزين خبرهاي گوناگوني در اين باره از شهرهاي كرمانشاه، يزد، آبادان، مشهد و ... دريافت كرديم و بارها هم نسبت به اين مسئله هشدار داديم و هشدار دادند كارشناسان. تا جايي كه ذهنم ياري مي كند، خبرهاي تلخي هم داشته ايم كه گازكشي غيراستاندارد، استاندارد زندگي هايي را برهم زده است. اين يك بخش ماجراست. سويه دوم آن هم، استفاده از شعله گاز است به جاي بخاري كه باز هم حوادث زيادي خلق كرده است كه كمترين آن، سوز آتش را جانشين سوز سرماكردن است و چه بد تدبيري است اين كه بعضي ها مي خواهند نشان دهند. ديروز هم يك خبر خواندم در همين زمينه كه راننده خودرويي در منطقه فرديس كرج كه به دليل خرابي بخاري براي گرما از پيك نيك استفاده كرده بود، با انفجار آن مواجه شد و در اين حادثه ٥ سرنشين خودرو مجروح شدند و راهي بيمارستان و متاسفانه حال ٢ تن از آن ها وخيم گزارش شده است...
بله، اين بي احتياطي، حادثه اي آفريد كه شايد هرگز قابل جبران نباشد، حال آن كه راننده مي توانست با تعمير بخاري خودروي خود، جلوي بروز حادثه را بگيرد و يا حداقل با تحمل سرما، دست به اقدامي نزند كه خود و همراهانش سر از بيمارستان درآورند. پيش از اين هم بنده خدايي با روشن كردن پيك نيك در تريلي كه در يكي از گمرك هاي خراسان رضوي متوقف بود با حادثه اي مواجه شد كه معلوم نيست تا عمر دارد توان جبران خسارت را داشته باشد يا نه البته آن حادثه تلفات نداشت اما در آن شب طوفاني تريلي آتش گرفت و حداقل ٣٠٠ ميليون ريال خسارت به بار آورد كه مرد را به گريه انداخته بود و ... حال آن كه اگر از بخاري استفاده مي كرد و يا با ابزار گرمايشي ديگر خود را از سوز سرما مي رهاند، مجبور نبود بر خاكستر سرمايه اش، آه حسرت بكشد. اما متاسفانه انگار همه ما بايديك حادثه را تجربه كنيم تا پند بگيريم و الا از آن چه برمردم رفته است، درس نمي گيريم. درست مثل قربانيان قاتل نامرئي كه هر سال در زمستان بيشتر مي شوند و هرگز نمي توانند بهار سال آينده را ببينند. آن ها هم از تجربه ديگران پند نمي گيرند اگر درس مي گرفتند، خود به درسي براي ديگران تبديل نمي شدند. به هرحال، اين درست كه گاز، نعمت بزرگي است براي آسايش مردم، اما استفاده نادرست از آن، به ضد خود و نقمت تبديل مي شود نقمتي كه شايد امضاي مرگ پاي زندگي كسي بگذارد و تاكنون هم كم اين امضاي شوم را پاي زندگي افراد نكشيده است. پس نه خودروي خود را به شكل غيراصولي گازكشي كنيم، نه پيك نيك را به جاي بخاري خودرو به كار بريم و نه مسائل ايمني وسايل گازي را ناديده انگاريم، بلكه دقيق، منطقي و هوشيارانه عمل كنيم. (ص-۶)

/ 0 نظر / 93 بازدید