توزيع گاز را سامان دهيد

اول: چند نفر بوديم كه از مسافرت باز آمديم، در خانه مقدار اندكي پنير بود و دو عدد نان. همه هم گرسنه بودند و امكان تهيه غذاي ديگر نبود. يك نفر كه بزرگ تر هم بود، همان مقدارنان و پنير را چنان خوب توزيع كرد كه به همه برابر رسيد و همه هم هر چند سير نه، اما راضي شدند.
دوم:غذاي زيادي آوردند به قاعده صد نفر، بنده خدايي هم متصدي توزيع شد اما در پايان كار، ٤٠نفر، چند برابر سهم خود غذا گرفتند و ٦٠نفر ظرف هاشان خالي ماند و نارضايتي چنان شكل گرفت كه نگو.آخر،شكم گرسنه، جز غذا پاسخي نمي طلبد و با شرمندگي و ببخشيد هم نمي شود آن را راضي كرد. چون اصلا بامقوله اي به اسم حرف بيگانه است!
سوم: توزيع هر كالايي، هم مديريت مي خواهد وهم توانمندي وهم عدالت. نمي شود كار را به هر كس سپرد و نظارت هم نكرد و كار را انجام شده دانست. نظارت بر توزيع از بايستگي هايي است كه خدمات اجتماعي طلب مي كند.
چهارم: استاندار سيستان و بلوچستان گفت: با توجه به قاچاق فرآورده هاي نفتي به ويژه گاز مايع مسئولان بايد با نظارت دقيق، نحوه توزيع گاز مايع را در اين استان سامان دهي كنند.
حبيب الله دهمرده در نشست بررسي توزيع گازمايع در زاهدان ميزان سهميه امسال گاز مايع را براي سيستان و بلوچستان دو هزار تن بيشتر از سال گذشته اعلام و بيان كرد: با افزايش اين سهميه نبايد مشكلي براي مردم ايجاد شود.
استاندار سيستان و بلوچستان تاكيد كرد: مسئولان دست اندركار بايد هر چه سريع تر مشكل تامين گاز مايع مردم را با نظارت صحيح بر سامانه توزيع، برطرف كنند.
پنجم: رئيس سازمان بازرگاني سيستان و بلوچستان هم گفت: بازرسان اين سازمان با همكاري نمايندگان فرمانداري و نيروي انتظامي در راستاي نظارت بر توزيع سيلندر گاز مايع شركت هاي پرسي گاز، ايران گاز و الياس گاز در زاهدان اقدام به برقراري گشت هاي مشترك كرده اند.
پرويز حسن پور به ايرنا بيان كرد: در جريان اين گشت  زني ها ١٣٢ عدد سيلندر ١١كيلوگرمي گاز مايع از واحدهاي صنفي متخلف و خودروهاي عامل سيلندر كه به صورت غيرمجاز فعاليت داشتند جمع آوري و به تعزيرات حكومتي معرفي شد.
وي اظهار داشت: در دو ماه گذشته تاكنون چندين مورد از عاملان كه در توزيع گاز مايع تخلف كرده بودند شناسايي و به مراجع قانوني معرفي شدند.رئيس سازمان بازرگاني سيستان و بلوچستان از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به اين سازمان و يا تلفن ١٢٤اطلاع دهند.
ششم: پيشتر خبرنگاران ما در استان سيستان و بلوچستان از وضعيت نامناسب توزيع گاز مايع خبر دادند و از مسئولان خواستند در آستانه فصل زمستان براي سامان دهي اين مسئله، عزم جدي از خود نشان دهند.اكنون كه استاندار به عنوان عالي ترين مقام اجرايي و نماينده عالي دولت در استان به اين قضيه ورود پيدا كرده است اميد مي رود، با سامان دهي بازار توزيع گاز، مردم راحت تر بتوانند از اين نعمت و خدمت استفاده كنند.
هفتم: ما هم مثل مردم منتظر مي مانيم تا ببينيم اين نشست، چه تحولي در برخواهد داشت ولي آرزو مي كنيم سامان دهي به گونه اي باشد كه مردم محروم اما غيرتمند اين استان در همه شهرها و بخش ها و حتي روستاها در تهيه گاز مايع مشكلي نداشته باشند.
هشتم: اميدواريم در ساير استان ها نيز قبل از آن كه زمستان، سوز خويش را تا عمق جان و استخوان مردم رسوخ دهد، براي توزيع موادسوختي اقدام شود تا مردم زمستاني با آرامش را سپري كنند و حتي اگر امكانات كم است، اما عدالت در توزيع، اين كم را به كرم مردم نجيب و تلاش مسئولان صاحب حرمت كند.(ص-۶--۱۵/۹/۸۶)

/ 0 نظر / 92 بازدید