شب‭ ‬خاطره‭ ‬يا‭ ‬شب‭ ‬خطر؟

زرتشتي‮ ‬هاي‭ ‬نجيب‭ ‬يزد‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬حرمت‭ ‬محرم‭ ‬و‭ ‬باورهاي‭ ‬مردم‭ ‬مسلمان‭ ‬و‭ ‬هموطنان‭ ‬ايراني‭ ‬خويش‭ ‬،‭ ‬جشن‭ ‬سده‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬نكردند‮.‬‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬ايمان‭ ‬مردم‭ ‬،‭ ‬احترام‭ ‬مي‮ ‬گذارند‭ ‬واكنون‭ ‬اربعين‭ ‬است‭ ‬‮.‬‭ ‬چهل‭ ‬روز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬عاشورا‭ ‬و‭ ‬ما،‭ ‬مسلمانان‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬عشق‭ ‬ائمه‭ ‬و‭ ‬آل ا‭ ‬‮...‬‭ ‬،‭ ‬نام‭ ‬برداريم‭ ‬چه‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد‭ ‬با‭ ‬برگزاري‭ ‬مراسم‭ ‬چهارشنبه سوري‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬عزاداري‭ ‬آخر‭ ‬صفر،‭ ‬حدفاصل‭ ‬اربعين‭ ‬حسيني‭ ‬تا‭ ‬شهادت‭ ‬حضرت‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬‮.‬‭ ‬راستي‭ ‬چه‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد؟چقدر‭ ‬حرمت‭ ‬نگه‭ ‬خواهيم‭ ‬داشت‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬و‭ ‬شب ها‭ ‬چقدر‭ ‬حرمت‭ ‬هموطنان‭ ‬زرتشتي‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬محرم‭ ‬،‭ ‬تكريم‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد؟چقدر‭ ‬عاشقانه‭ ‬نگاه‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬و‭ ‬شب ها‭ ‬و‭ ‬لحظه ها‭ ‬كه‭ ‬بوي‭ ‬عاشورا‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬پيامبر‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬حسن‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬حسين‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬عليهمصلوات‭ ‬ا‮...‬‭ ‬راستي‭ ‬چه‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد؟‭ ‬بگذريم
چهارشنبه‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬خود‭ ‬حرمتي‭ ‬ندارد،‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬موجب‭ ‬آزار‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬اذيت‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬ايجاد‭ ‬خسارت‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬شخص‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬ديگران‭ ‬شود‭ ‬و‮...‬‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬،‭ ‬يك‭ ‬مسئله‭ ‬عرفي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬باعث‭ ‬حس‭ ‬همگرايي‭ ‬و‭ ‬نشاط‭ ‬اجتماعي‭ ‬شود،‭ ‬به‭ ‬جرمي‭ ‬قانوني‭ ‬و‭ ‬شرعي‭ ‬تبديل‭ ‬خواهد‭ ‬شدكه‭ ‬قابل‭ ‬پيگيري‭ ‬قضايي‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬مجرماني‭ ‬شكل‭ ‬خواهند‭ ‬گرفت‭ ‬كه‭ ‬باز‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬خود‭ ‬مجرم‭ ‬نيستند‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬آدم هاي‭ ‬خوبي‭ ‬هم‭ ‬باشند‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬ارتكاب‭ ‬چنين‭ ‬رفتاري‭ ‬مهر‭ ‬مجرميت‭ ‬بر‭ ‬پيشاني‭ ‬و‭ ‬پرونده شان‭ ‬مي‮ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬قصه‭ ‬تلخ‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬و‭ ‬شبي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬‮«‬‭ ‬شب‭ ‬خاطره‭ ‬‮»‬‭ ‬شود‭ ‬به‭ ‬‮«‬شب‭ ‬خطر‮»‬‭ ‬تبديل‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬خطر‭ ‬براي‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬افراد.حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬چهارشنبه‭ ‬آخر‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬برگزار‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬مثل‭ ‬خود‭ ‬نوروز‭ ‬عزيز‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬يادگار هاي‭ ‬ماندگار‭ ‬شود‭ ‬‮.‬‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬از‭ ‬نهاد‭ ‬قدرتمند‭ ‬خانواده‭ ‬استفاده‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬فقط‭ ‬بسترساز‭ ‬شادي‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬بدانند‭ ‬حضور‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬جوانانشان‭ ‬،‭ ‬زمينه‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬ناهنجاري‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬مي‮ ‬رساند‭ ‬اما‭ ‬نبود‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬تجربه شان‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬نسل‭ ‬نو‭ ‬،‭ ‬مخاطرات‭ ‬نو‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬پيامد‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬بگذريم‭ ‬هيچ‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬پرسيده ايم‭ ‬چهارشنبه‭ ‬آخر‭ ‬سال‭ ‬چيست‭ ‬كه‭ ‬بسياري‭ ‬اگر‭ ‬بتوانند‭ ‬،‭ ‬تقويمي‭ ‬مي‮ ‬نويسند‭ ‬كه‭ ‬چهارشنبه‭ ‬آخر‭ ‬سال‭ ‬رانداشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬مثلا‭ ‬بشود‭ ‬سه شنبه‭ ‬‮+‬يك‭ ‬يا‭ ‬پنجشنبه‭ ‬‮-‬يك‭ ‬‮.‬‭ ‬آيا‭ ‬چهارشنبه‭ ‬آخر‭ ‬سال‭ ‬،‭ ‬غير‭ ‬از‭ ‬چهارشنبه هاي‭ ‬ديگر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬روز‭ ‬نور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شبش‭ ‬دعاي‭ ‬توسل‭ ‬مي‮ ‬خوانند‭ ‬،‭ ‬پس‭ ‬چرا‭ ‬،‭ ‬آخرين‭ ‬چهارشنبه‭ ‬بانگاه هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬مواجه‭ ‬مي‮ ‬شود؟
من‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬رسم‭ ‬و‭ ‬سنت‭ ‬عرفي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بپذيريم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬فرصتي‭ ‬براي‭ ‬همدلي‭ ‬فراهم‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬همراهي‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬تعريف‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬كسي‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬آزار‭ ‬و‭ ‬اذيت‭ ‬ديگران‭ ‬نباشد‭ ‬و‭ ‬لبخندهاشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬هديه‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬شادي‭ ‬هاشان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬قسمت‭ ‬كنند‭ ‬،‭ ‬موضوع‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬مثبت‭ ‬هم‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬خاطرات‭ ‬خوش‭ ‬نيز‭ ‬هم‭ ‬‮.‬
‮"‬هيچ‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬شبي‭ ‬بد‭ ‬نيست‭ ‬‮.‬‭ ‬اين‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬بد‭ ‬روزها‭ ‬و‭ ‬شب ها‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬نويسيم‮.‬‭ ‬
چنان كه‭ ‬از‭ ‬امام‭ ‬علي‮(‬ع‮)‬‭ ‬نقل‭ ‬شده است‭ ‬هر‭ ‬روزي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬معصيت‭ ‬خداوند‭ ‬نشود‭ ‬عيد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬هر‭ ‬روزي‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬هر‭ ‬روزي‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬معصيت‭ ‬كنيم‭ ‬عيد‭ ‬نيست‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬چهارشنبه‭ ‬آخر‭ ‬سال‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬عيد‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬بهشتي‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬انواع‭ ‬گناه‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬جهنمي‭ ‬‮.‬‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬خودماست‮.‬
‮"‬‭ ‬هيچ‭ ‬كس‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬با‭ ‬شادي‭ ‬مخالف‭ ‬باشد‭ ‬،‭ ‬با‭ ‬تفريح‭ ‬هم‭ ‬كسي‭ ‬مخالف‭ ‬نيست،‭ ‬ما‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬،‭ ‬بايد‭ ‬ياد‭ ‬بگيريم‭ ‬شادي‭ ‬و‭ ‬تفريح‭ ‬ما‭ ‬براي‭ ‬ديگران‭ ‬عذاب آور‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬مخاطره‭ ‬نباشد‭ ‬‮.‬‭ ‬ياد‭ ‬بگيريم‭ ‬باهم‭ ‬بخنديم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬نخنديم‭ ‬‮.‬‭ ‬يار‭ ‬هم‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬بال‭ ‬هم‭ ‬نه‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬وبال‭ ‬هم‭ ‬‮.‬‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬بيماران‭ ‬باشيم‭ ‬‮.‬‭ ‬به‭ ‬اعتقادات‭ ‬هم‭ ‬احترام‭ ‬بگذاريم‭ ‬و‭ ‬حرمت ها‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬كنيم‭ ‬‮.‬‭ ‬اين‭ ‬خيلي‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬‮!‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید