این هفته دفاع مقدس متفاوت!

در تلاقی هجری قمری و هجری شمسی، این اولین « هفته دفاع مقدس» است که پس از پایان جنگ در جایگاه بایسته خود نشسته است.البته این تلاقی سزامند به معنا و مفهوم یک حقیقت است که در عرصه نظر و عمل، واقعیت خود را هم نشان داده است. اصلا دفاع مقدس، بدون محرم و عاشورا و درس سید الشهدا، شکل نمی گرفت. جنگ ما هم در قامت دیگر جنگ ها و در کنار نبرد های ملی، تعریف می شد. این که ما به مفهوم متعالی و انسان سازی چون « دفاع مقدس» رسیدیم را مدیون عاشوراییم. عاشورا بود که به ما و نهضت ما و دفاع مقدس ما جهت داد. محرم بود که رازهای عبودیت را بر ما گشود. حسین( ع) بود که از میان دو انگشت خود افق های روشن فردا را به ما نشان داد. پس ما قبل از تلاقی تقویم ها هم «محرم نشین» بودیم اما این همزمانی را باید و باید و باید « ویژه» قدر بدانیم و به درک تازه برخیزیم و این را به زبان های زنده و البته « قدرت فهم» چنان ترجمه کنیم که افراد هیجانی و کم خردی چون ترامپ هم بفهمند عاشورا چه قدرت در افزایشی است که هرگز و هرگز و هرگز رو به کاهش نمی گذارد حتی اگر همه قدرت های باطل، هم افزا شوند. منطق عاشورا، برهان قاطع حسین، درس همواره انسان پرور کربلا روشن است؛ ستم پذیری ، هرگز! ذلت، هرگز! و دعوت دنیا و دنیاییان به « آزادگی» حتی اگر دینی نداشته باشند... این منطق است که امروز می‌تواند کربلا را به پهنه جهان ، بگستراند و می تواند نقش ها را دوباره آشکارکند تا هرکس بداند در تقابل حق و باطل، جایگاه او کجاست. بداند شمر امروز چه نام دارد و جامه عمر سعد امروز اندازه قامت چه کسی است و کمان حرمله را چه کسی برداشته است و سراغ خانه خولی را در کدام دیار باید جست و یزید امروز در کدام ملک « شام» خود را بناکرده است و فرمان او را کدام ابن زیاد اجابت می کند؟ کربلا تمام نمی شود، لشکر یزید هم هست و ما خود هشت سال ، لحظه به لحظه، آن را با همه وجود لمس کرده ایم در حماسه ای به نام« دفاع مقدس» که جلوه ای از عاشورا بود در قرن حاضر . گفتن از دفاع مقدس هم حتما باید ذیل عاشورا باشد. باید روضه هایی که خوانده می شود ما را به قدرتی مجهز کند که در فرداهای مبادای آینده و حتی همین امروز، با جهان به منطق امام حسین(ع) سخن و تعامل کنیم. باید مشابهت سازی ها و الگویابی های ما جوری باشد که پشت سر هر شهید کربلا صفی شکل گیرد که تا قیامت امتداد یابد تا هیچ روزی ، حسابش از عاشورا جدا نباشد بلکه همه حساب ها را در کتاب کربلا بنویسند. باید هر شهروند ما، برای خود ماموریت عاشورایی قائل باشد و متناسب با شان خویش پشت عباس و امیر و قاسم و اصغر و حبیب و زهیر و مسلم و.... بایستد و فهرستی هم برای جناب « حر» باز بگذاریم که مردمان از راه باطل برگشته و به حق پیوسته، پشت سر جناب ایشان بایستند برای یاری حسین ایمان خویش چنان که ما در قطعه ای از زمان، فهرست هایی چنان روشن را گشودیم و نام هایی بودند که در این فهرست ها جاودانه شدند. باری دفاع مقدس برای ما یک « کربلای کوچک» بود که پرتوی از « کربلای بزرگ حسین» در آن افتاده بود و ظلمت را چنان تاراند که همه « صراط مستقیم» را دیدیم. راهی که هنوز هم باز است و شهدایی که می آیند در پس گمنامی یا از دفاع حرم، اجازه نمی دهند این راه بسته شود.به آغاز سخن برگردیم؛ این اولین تلاقی هفته دفاع مقدس و دهه اول محرم بعد از جنگ است. این فرصت را باید قدر دانست با تبیین معروف عاشورا و تشریح این معارف در دفاع مقدس که قرار است فرداهای این سرزمین را تغذیه کند. تریبون داران و صاحبان سخن و قلم در این ساحت دارای ماموریت ویژه هستند تا نسل امروز و فردا را با حقیقت های دفاع مقدس، ذیل فرهنگ عاشورا، آشنا کنند... .

 خراسان / شماره : 19642 / یکشنبه ۲ مهر-۱۳۹۶/ صفحه 16/ بدون موضوع

http://khorasannews.com/?nid=19642&pid=16&type=0

/ 0 نظر / 92 بازدید