۲ کلید واژه عاشورایی

 

دو کلید واژه هست در بحث عاشورا، که ظاهری متفاوت دارد اما به باور من این دو مکمل یکدیگرند، دو چراغ اند برای شناخت بهتر عاشورا و استمرار این حقیقت انسان ساز و جامعه ساز در کوچه های تاریخ. هر دو انسان را به حقیقت می رساند و برای احقاق حق مبعوث می کند. اول، «لایوم کیومک یا اباعبدا...» است و به حقیقت هم هیچ روزی، چون روز حسین علیه السلام نیست. سند این نیز به روایتی از امام مجتبی علیه السلام می رسد. آری، هیچ روزی در تاریخ نیست که چنین حق به تمامه و باطل به تمامه مصاف دهند، هیچ روزی نیست که جنایت هایی چنین بزرگ در حق آل رسول روا داشته شود. هیچ روزی نیست که در آن این همه جنایت شود و باز از دیگر سو هیچ روزی نیست که زیبایی های شهادت و شهید و حقیقت، چنین به تماشا گذاشته  شده باشد تا بی بی زینب در بارگاه ظلم «و ما رایت الا جمیلاً» بگوید که پر از عطر «فزت و رب الکعبه» باشد.آری، هیچ روزی مثل روز حسین علیه السلام نیست، این باور ماست.دوم: «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» این جمله اگرچه حدیث نیست و از معصوم (ع) نقل نشده است اما کلام حکیمانه ای است که ملهم از رویکرد شیعه به عاشوراست و از باوری که جهاد حق با باطل را، همیشگی می داند.کل یوم عاشورا، یعنی بطلان پندار یزیدیان که پایان روز عاشورای محرم ۶۱ هجری را، انتهای حسین (ع) می خواستند. یعنی هل من ناصر ینصرنی امام که در آخرین لحظات خویش رو به فرداها سرداد. یعنی جبهه مقابله با یزید و یزیدها نه که پایان نیافته که آغاز شده است. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی تعریف همه روزها براساس هندسه عاشورا و استوار دیدن تکلیف کربلا بر شانه همه زمین. کل یوم عاشورا، یعنی نگاه همه روزها و مردمانش باید به عاشورا باشد، همان عاشورایی که «لایوم کیومک یا اباعبدا...» شرح آن است، همان روزی که انسان در هر کجای زمان و زمین باید بهره روزآمد خود را از آن برگیرد. یعنی جریان شهادت در رگ همیشه، یعنی جوشش چشمه شهود از همه زمین. یعنی آی انسان ها؛ نگاه تان همیشه به کربلا باشد و تکلیف شما را حق حسینی نوشته است و هرکس هر روزش عاشورا نباشد، یزیدی خواهد بود که همه چیز وقتی به عاشورا می رسد، یا حسینی است و یا باطل است و هرچه حسینی نباشد، همیشه باطل است.

بله، دو کلید واژه قفلی را باز می کند تا انسان را در آستانه دروازه شناخت سیدالشهدا و پیوستن به کاروان همیشه در حرکت اباعبدا... قرار دهد.این دو کلید واژه دروازه های بهشت را به روی اصحاب معرفت می گشاید...

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/08/14 شماره انتشار 18825 /صفحه16/بدون موضوع

/ 0 نظر / 103 بازدید