نوروز در راه است باید کوشید برای «نو» شدن

 

روزهای آخر سال، مردم تلاش و تکاپو را ده چندان می کنند تا هم غبار بروبند از در و دیوار خانه و هم تا جایی که می توانند «نو» کنند لوازم را، لباس را و هرچه می شود را. این هم سنتی نیکوست، جدا شدن از کهنگی ها و فرسودگی ها، جداشدن از غبار و از ... سنت خوبی است که ایرانیان به سالیان سال بر آن همت داشته اند تا زیباتر از پیش به استقبال بهار روند که نگاهی نو دارد و خود نیز به هر لحظه آیات خداوندی را زیباتر از پیش، سرمه چشم اهل معرفت می کند. بله، نوروز در پیش است و باید کوشید برای زیباتر شدن، برای این نیز اول باید «نازیبایی ها» را به جاروی اراده روفت، پس زیبایی ها را بر صدر نشاند، باید نوروز ما، بیش از هر روز ما، دفتر مشق از سرمشق های امامت باشد، تا روزگار ما نیز با رفتار به این گفتار بهتر شود.باری، باید خانه تکانی کرد، باید زباله ها را دور ریخت و راستی چه زباله ای بدبوتر و سلامت سوزتر از حسادت و بخل؟ کدام ویروس بیش از این، بیماری و حتی بیماری جسمی می آورد؟ کدام آتش بیش از این، آرامش را می سوزاند؟ کدام دشمن، مثل دروغ، مروت و مردانگی را هدف قرار می دهد؟ و راستی چه زیبا می فرماید امام رضا(ع) که؛ بخیل را آسایش نیست و حسود را خوشی و لذتی نیست... و دروغگو را مروت و مردانگی نیست... بله، آسایش با بخل، خوشی را با حسد، مروت را با دروغ نمی توان جمع کرد، چنان که آب و آتش را نیز، پس برای جلوه گری، مهر و صداقت و مروت و آرامش، «باید» ناپالودگی های اخلاقی را به دور ریخت. باید در همه شرایط، بر مدار نبوت رفت، دلخوری ها را به آب مهر شست، کینه را، قهر را، از تقویم خاطرات حذف کرد که این کلام روشن رسول ا...(ص) است که؛ از یکدیگر نبرید و با هم قهر نکنید و دشمنی نورزید، نسبت به هم حسادت نکنید... اما بندگان خدا! با هم برادر باشید و بر هیچ مسلمانی روا نیست که بیش از سه روز با برادرش قهر کند... بله روا نیست... پس به خود بیاییم و به خود بیایند آنانی که این «ناروا» را نسبت به هم روا می دارند و عمر قهر و کینه را هر روز درازتر می کنند.آی مردم! نوروز در پیش است، باید بیرون ریخت این غبارها را، زباله ها را، نازیبایی ها را که عید را نشاید با قهرهای کهنه استقبال کردن...

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1392/12/12 شماره انتشار 18638 /صفحه۵/فرهنگی

/ 0 نظر / 93 بازدید