بهار، پاییز مرگبار موتورسواران استان

موتورسواران و خانواده هایشان بخوانند، حتما
 

فاجعه است و اگر بتوان بالاتر از فاجعه را هم تصور کرد و نامی بر آن نهاد، باید آن نام را برای این خبر هم گذاشت که طی ۳ماهه اول امسال یعنی بهار که همه، آن را به رویش و شکوفه می شناسند در خراسان رضوی شاهد ریزش خزان مانند عمر موتورسواران بوده ایم.

خبر این است: طی ۳ماهه اول سال۹۱ خراسان رضوی با ۱۳۰کشته از جماعت موتورسیکلت سوار، در صدر آمار این گروه از قربانیان و تهران با همه فراوانی جمعیتی اش، با ۱۱۷نفر بعد از استان ما قرار گرفته است. این خبر تلخ مرا یاد ماجرایی انداخت که سال قبل وقتی در تهران، سوار تاکسی بودیم و موتورسیکلت سواری با کلاه کاسکت به شتاب از لابه لای خودرو  ها و از کنار ما گذشت، راننده تاکسی او را نشان داد و گفت ببین! ما هر روز و هر ساعت با این جماعت سروکار داریم.آقای راننده که می دانست ما مشهدی هستیم، اضافه کرد: فکر نمی کنم هیچ جای کشور و حتی مشهد شما چنین موتورسوارانی داشته باشد. آن روز با خنده گفتم در مشهد تصور کن با همین سرعت، تک چرخ می روند در خیابان تازه کلاه ایمنی هم ندارند! آقای راننده لبخند زد، شاید هم جدی نگرفت این حرف را اما اگر امروز آن آقای راننده این خبر را خوانده باشد، شاید یادش بیاید پارسال یک مسافر مشهدی داشت که از بی پروایی -با عرض معذرت- جنون وار برخی موتورسواران در مشهد می گفت و این خبر، مثل همان شاهدی است که از غیب رسید تا آن خبر تلخ را گواهی کند و امضایی سرخ پای آن بگذارد که کاش نمی گذاشت. کاش خبر چنین تحریر می شد که طی ۳ماهه اول سال به دلیل رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و ارتقای فرهنگ ترافیکی در هیچ جای کشور خبری مبنی بر حادثه برای موتورسواران گزارش نشده است لذا آمار مرگ و میر صفر اعلام می شود. اما متاسفانه آن آمار وحشتناک و خبر تلخ اعلام شد تا «صفر» را بگذاریم پای کارنامه برخی موتورسواران که مدام به تولید حادثه و خطر برای خود و دیگران مشغول اند.این که گفتم برای خود و دیگران از این روست که هنوز تلخی خبری که پیشترها خوانده بودم در همه وجودم موج می زند که جوان موتورسوار پس از این که نتوانست پس از تک چرخ زدن، موتورسیکلت خود را کنترل کند، روی موتور دیگری که با ۲سرنشین -مرد و زنش- در حال تردد در مسیر خود بود فرود آمد و... خون خیابان را فرش کرد! حال آن که اگر این جوان خیابان را با پیست موتورسواری اشتباه نمی گرفت نه برای خودش حادثه ای اتفاق می افتاد و نه خون آن مرد و زن خیابان را رنگین می کرد اما آن جوانک رعایت نکرد تا قصه آن شد و امروز هم رعایت نمی کنند برخی موتورسواران و نتیجه می شود این که در بهار، فصل رویش شاهد ریزش خزان وار و مرگ بار عمر جوانان موتورسوار هستیم. ۳ماه و ۱۳۰نفر... آیا برای بیماری بد رانندگی کردن دارویی یافت می شود؟...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1391/05/07 شماره انتشار 18178 -۲۲۱۱/صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 88 بازدید