باهنر رجایی فردا را بسازیم

دولتمردان باید رجایی باشند

 دولت، قوه تدبیر شکل گرفته از اندیشه های متراکم ملت است. دولت برآیند نگاه به رای آمده ملت است.

دولت قدرت تدبیرساز و گره گشای برآمده از هم افزایی نیروی ملت است. دولت پرچم و نماد باورهای مردم است. دولت هرچه دارد از ملت است و به یقین جز تدبیر امور و تمشیت زندگی مردم فلسفه دیگری ندارد. دولت ها، می آیند، تا بستر را برای زندگی بهتر ملت ها فراهم کنند و مردم و تاریخ هم براساس عملکردشان در راستای تعالی و رفاه و آرامش و آسایش و... ملت، به آنان نمره می دهند. چه دولت در خلاء نه شکل می گیرد و نه کار می کند. دولت برنامه های خود را باید از خزینه اندیشه به منصه جامعه بکشاند و در نقشه ای به وسعت همه کشور به عمل دربیاورد و نمره نیز پای کار عملی گذاشته می شود، چه دولت ها کار نظری ندارند،همه کار آنان و کار آنان در همه حوزه ها جنبه عملی دارد، توقع هم همین است، از قوه اجرایی مگر می توان جز اجرای موفق توقع داشت؟ نه. توقع ما اجرای دقیق، علمی و تا حد ممکن سریع برنامه هاست. مردم می خواهند، دولت با اجرای منطقی، قاطع، تاثیرگذار و گره گشایی برنامه ها، به ازای هر روزی که می گذرد، یک گام آنان را به سمت فردای بهتر نزدیک کند. مردم می خواهند، حرکت کشور را در فرآیندی ببینند، که هر روز بهتر از دیروز باشد و نگاه به فردا نیز افقی موفق تر را فرادید آورد. مردم می خواهند در همه حوزه ها و عرصه ها، دولت را موفق ببینند و آرزو دارند دولت برنامه هایی را «تدبیر» کند و به عمل درآورد که «امید» را برای زندگی سعادتمندانه تر هر روز بهاری تر کند. می خواهند هر استان به مثابه یک کشور در تلاش و تکاپو باشد و کارگزاران منطقه ای دولت نیز نگاه ملی داشته باشند و اجرای محلی مشکلات محلی را کلان نگرانه و با تدبیر ملی برطرف کنند. این خواست به حق مردم است که بهترین ها را در اختیار داشته باشند. خواسته ای چنین هم می طلبد که کارگزاران دولت، شأن خود را دریابند و مطابق شأن خود و دولت و ملت تلاش کنند. تلاش هایی که ثمره عینی آن را مردم ببینند و بدان کام شیرین کنند. مردم هم البته ظرفیت ها را خوب می شناسند و مطالبات خود را هم با آن تنظیم می کنند و خود هم پشت دولت می ایستند تا با قوت کار کند. مردم ما رجایی را، باهنر را، به عنوان دولتمردان  تراز جمهوری اسلامی می شناسند و دیگر دولتمردان را با این عیار سنجش می کنند که در نظر و در عمل چقدر با تراز «دولتمردی» در جمهوری اسلامی می خوانند، به همان میزان هم آنان را حمایت می کنند. این نکته ظریفی است که اصحاب دولت در هر جایگاه و شأن باید بدان توجه داشته باشند و همت خود را در این راستا به کار گیرند که با کار درست با اخلاص در عمل، با تواضع در رفتار، با خدا محوری در پندار، با صداقت در گفتار و ... هرکدام یک رجایی باشند، یک باهنر که امروز ایران به هنرمدبرانه باهنر نیازمند است و به امید و رجاء واثق رجایی پس دعا می کنیم هر دولتمرد «باهنر رجایی» پا به میدان بگذارد...

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1393/06/03 شماره انتشار 18767 /صفحه 2/ اقتصاد

/ 0 نظر / 95 بازدید