کیف قاپ ها در لاین مخالف

 مثل جت از کنارم رد شد موتورسیکلت دوترکه ای که لاین مخالف را با سرعت سرسام آوری طی می کرد پشت سرش اما موتور گشت پلیس بود. موتور سواران با شتاب وارد پیاده رو شدند و نزدیک بود به رهگذران بزنند اما به خیر گذشت آنان با سرعت می رفتند اما پلیس کوتاه نمی آمد و دقایقی بعد پنجه پلیس بود و یقه دو موتور سوار. آقای پلیس به لحاظ هیکل از آنان ضعیف تر بود اما با قدرت دستبند را روی دست هردو محکم کرد. ماجرا داشت جالب می شد و مردم هم جمع می‌شدند و من هم همراه مردم.پرس و جو که کردم شنیدم راکبان موتورسیکلت «کیف قاپ» بودند که به یک خانم حمله کرده بودند و پلیس هم رسیده بود و تعقیب و گریز شکل گرفت.آقای پلیس خیلی زود سارقان را به حاشیه پیاده رو و سپس به یک مغازه هدایت کرد تا گشت خودرویی برسد و اتفاقی نیفتد. در این میان یکی از همسایه ها در منزل خود را گشود و گفت : کیف قاپ ها را بیاورید داخل خانه تا امکان هر اقدامی از آنان سلب شود. پلیس هم که خانه را بهتر دید آنان را وارد خانه کرد و در را بست تا گشت خودرویی آمد.مردم اما حرف های مختلفی داشتند و جالب ترین سخن این بود که اگر شهروندان با پلیس همکاری کنند امنیت ارتقا پیدا می کند و کیف قاپ و سارق هرکه باشد دشمن امنیت است ما برخورداران امنیت باید همراه حافظان امنیت باشیم تا امنیت سوزان هر شهروند را در قامت پلیس ببینند و جرات تعدی نکنند. درست می گفت اگر پلیس فعال باشد و مردم همراه، راه بر سارقان بسته خواهد شدو آنان در لاین مخالف گیر خواهند کرد...

خراسان - مورخ یکشنبه 1394/05/11 شماره انتشار 19033/صفحه13/حوادث

/ 0 نظر / 90 بازدید