ضرورت پاسخ گویی به چرایی انقلاب

اگر حرف یک گروه بود انقلاب، اگر یک قشر برمی خاستند به مبارزه، اگر خیزش برنامه یک نسل بود، اگرفقط یک منطقه، منطق انقلاب را برمی گزیدند، می شد به هزار اما و اگر متوسل شد. می شد به انتقاد برخاست که چرا چنین ؟ می شد در بطلان حکومت سابق یا بهره مندی آن از حق، اما و اگر کرد ولی وقتی یک ملت، به پا می خیزد، وقتی اکثریت مردم، مرگِ شاه و رژیمش را فریاد می کنند، دیگر جای حرف و حدیث نمی ماند تا امروز – بعد ازچهار دهه- برخی ها از چرایی انقلاب بپرسند؛ چه این که مردم نه از راحتی و آسایش و آرامش گریزان بودند نه از ثبات و آزادی-همان چیزی که امروزه، مجازی نویسان در این فضا و در گروه ها و کانال های پر شمار، حقیقت اثبات شده و واقعیت ِ متقن می نمایانند- مردم اگر به خروش می آیند و دست از جان شسته پا به میدانی می گذارند که حکم آن مشت است و گلوله، از آن روست که ستم پنجه از گلوی شان برنمی دارد. تجربه هم ثابت کرده است که ملت ها صبورند، خیلی صبورند و تا کارد از استخوانشان نگذرد و راه نفس شان سد نشود به فریاد نمی‌آیند پس حق بدهید و بدهیم به نسلی که انقلاب کردند. مطمئن باشید اگر واقعیت میدانی چنان بود که برخی به قلم مجازی تحریر می کنند، اگر همه چیز گل و بلبل بود، اگر آزادی از در و دیوار می ریخت، اگر شأن و شوکت شاهیِ پهلوی دنیا را زیر سایه می داشت، اگر اسب توسعه، در کوچه و بازار، به تاخت می رفت و... بزرگان و جوانان آن عصر و نسل حتما به اندازه برخی از افراد امروز می فهمیدند. به اندازه کسانی که در همین ماجرای اخیر شعار می دادند ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم اما یادشان رفته بود که تاریخ تولد شان در دهه دوم و حتی سوم انقلاب است! در انقلاب نبوده اند که درست عمل کنند یا اشتباه. اشتباهی که کرده اند، باور نقش های مجازی بر دیوار حقیقت است.باری، ایران قبل از 57 بهشت نبود حتی در تراز ارم، که بهشت شداد شاهی اش بنامیم. پشت دیوار منقش، همه چیز از پای بست ویران بود بنابراین پیش از پیش بینی ها فرو پاشید. اما این که بعد ویران کردن بنای حکومت سابق چقدر توانستیم در پی ریزی بنای نو، موفق باشیم و این که چقدر به آرمان های انقلاب نزدیک شده و به شعارهایش عمل کرده ایم و این که حتی نظامِ برآمده از انقلاب، یعنی جمهوری اسلامی چقدر در تحقق اهداف انقلاب موفق بوده و چقدر کم گذاشته است؟ جای سوال دارد و حتی جای یقه گیری و باید پرسید که چه کرده ایم همه ماهایی که بعد از انقلاب نقشی بر عهده داشته ایم. باید پرسید که چقدر به عدالت خواسته شده در انقلاب نزدیک شدیم. چقدر توانستیم در مقابله با تبار گرایی و شکل گیری خانواده های قدرت موفق باشیم، مایی که مفتخر بودیم قدرت هزارفامیل را شکسته ایم، چقدر توانسته ایم جلوی بازگشت خودمحوری و فساد را سد کنیم؟ مایی که خون می دادیم پای پاک شدن کشور از لوث فساد و خودکامگی؟ بله، جای سوالات فراوانی هست اما نه در اصل انقلاب بلکه باید پرسید چرا آن گونه که باید به اهداف انقلاب نرسیدیم؟راستی مسئولان برای این پرسش جوابی دارند؟

خراسان / شماره : 19750 / يکشنبه ۱۵ بهمن-۱۳۹۶/ صفحه 16/ بدون موضوع


http://khorasannews.com/?nid=19750&pid=16&type=0


http://khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/604689


/ 0 نظر / 93 بازدید