قرارِ آرامشِ انسان

در این روزگاری که گرفتاری، همزاد آدم شده است و با خود استرس و اضطراب و بی قراری به همراه می آورد، آرامش، یک گوهر قیمتی است. گروهی برای رسیدن به این آرامش، قرار مطب روانشناسان و روان پزشکان را تنظیم می کنند و با پیچیدن نسخه ای که آنان برای شان نوشته اند، ساعت ها را برای زمان مصرف دارو تنظیم می کنند. داروهایی که اگر یک چیز را بدهد، چیز دیگر را خواهد گرفت.انگار این هم شده ذاتی دارو های شیمیایی که اگر زخمی را درمان کردند، زخمی دیگر ایجاد کنند و این چرخه همچنان ادامه داشته باشد. برخی هم قرار خود را در گیاهان دارویی می بینند و باورشان این است که دوای دردشان را طبیعت، با سخاوت تمام در دامن خویش پرورش داده است. این ها هر کدامشان در جای خود قابل احترام است و آدمی باید به علم و طبیعت احترام بگذارد. این خود احترام به حکمت خداوندی است اما گروهی هم هستند که با احترام به دو نگاه پیش گفته و گاه در کنار آن، راهی دیگر را برای رسیدن به مقصد آرامش، می پیمایند و با گره زدن خود به حضرت خالق حکیم، جلوه ای دیگر از آیات خدا را درمی یابند. جلوه ای که در اذکار خود را می نماید. من از بسیاری شنیده ام که تا اهل دلی را می بینند، سراغ آرامش را می گیرند به این زبان که ذکری به ما بیاموزید که بیقراری مان را درمان کند. بزرگان هم نشانه ها را در آیات قرآن می یابند و نشان می دهند چنانکه استاد آیت الله فاطمی نیا می فرمایند ذکر ها را که دل ها را به قرار می آورد؛


1-حسبنا الله و نعم الوکیل


(برای وقت هایی که ترس و اضطراب داری)


2-لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین


(وقتی خیلی ناراحتی و دلت گرفته است)


3-افوض امری الی الله ان الله بصیربالعباد


(برای وقت هایی که می خواهی خدا مکر و حیله دیگران رو در حق تو خنثی فرماید)


4-ماشاالله لا حول ولا قوه الا بالله


(برای وقت هایی که طالب زیبایی در دنیا هستی)


5-توی خونه زیاد صلوات بفرستیم،


صلوات زیاد باعث آرامش در خانه می شود.


به این ذکرها نگاهی دوبره داشته باشیم و با خوانش هزارباره آن به افق های تازه برسیم اما این هم یادمان باشد که طبابت نیز در شمار حکمت های خداوند است که باید گاه بیماری بدان توجه کرد. احترام به علوم تجربی هم تکریم علوم الهی است. در کنار دوا و دارو هم البته خویشتن را با ذکر الهی باید تقویت کرد تا به آرامش رسید.....


ب / شماره 3562 / سه شنبه 24 بهمن 1396/ صفحه اول و 3


/ 0 نظر / 113 بازدید