سیل در راه است، سنگر همدلی را تخریب نکنیم

همدلی مردم را پاس باید داشت چه در تلخ ایامی که سیل در زندگی گروهی از هموطنان زده است و همه ایرانیان را در سوگ و تلخ کامی نشانده است، تنها نوشداروی "همدلی" است که می تواند التیام بخش زخم ها و آلام باشد. این "نوشین رفتار" را پس از "نیشِ طبیعت"، به عنوان سرمایه ای ملی، پاس باید داشت. توقع از همگان، به ویژه مسئولان، به هر جایگاه این است که در این سخت هنگامه، به جای تخریب سنگر همدلی، تهدید مشکلات را به فرصت همگرایی ملی تبدیل کنند تا زودتر از این بحران عبور کنیم. همه برای ایران باشیم که ایران برای همه ماست و به توان همه ما نیاز دارد....

اخبار مشهد / یک شنبه 11 فروردین 1398 / ساعت22:12

@AkhbarMashhad


/ 0 نظر / 15 بازدید