متوسلیان و حماسه فتح خرمشهر

عملیات بیت المقدس، حماسه پرشکوهی بود که اگر از هزار زاویه هم بازخوانی شود، هزار حرف برای گفتن دارد. این رزم ماندگار را «باید» در ساحت های مختلف مورد واکاوی قرار داد و درباره آن نوشت تا فرداها، نسل های بعد در عصرهای بعد بخوانند و درس بگیرند، بخوانند و افتخار کنند، بخوانند و در نبردهای بعدی احتمالی، به کار گیرند. بخوانند و رازهای عرفانی آن را چراغ راه کنند. بخوانند و در شعاع انوار عاشورا قرار بگیرند. بخوانند و دریابند گاه، یک وجب خاک، حکم حیثیت و اعتقاد می گیرد که به خون هم شده باید ذره به ذره آن را از دشمن پس گرفت. بخوانند و نسل برگزیده این قرن را بشناسند. بخوانند تا به فهمی تازه از تفسیر آیه ۵۴ سوره مائده برسند که می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما از دین خود برگردد، به زودی خدا گروهی [دیگر] را می آورد که آنان را دوست می دارد و آنان [نیز] او را دوست دارند [اینان] با مومنان فروتن، [و] بر کافران سرفرازند. در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی ترسند...» بخوانند و نگاهی نو به مردان و زنان این حماسه داشته باشند. آری، حماسه فتح خرمشهر را باید در ساحت های گوناگون خواند، به ویژه در ساحت شناخت مردان مردی که هر یک به پرچمی در اهتزاز تبدیل شد، از جهان آرا که یادش در نگاه رزمندگان حماسه می آفرید، تا حسن باقری، حاج همت، خرازی، صیاد شیرازی و... تا حاج احمد متوسلیان که در جایگاه فرماندهی تیپ محمد رسول ا...(ص) مرکز ثقل عملیات بود و سخت ترین محور را با حماسه و درایت و ایستادگی خود، به محور پیروز تبدیل کرد. اویی که خود سلاح به دست پیشاپیش یارانش «جهاد» را بر خاک به خون معطر شده، قدم به قدم می نوشت و خط پیروزی را تا آن سوی خرمشهر کشید. آری، باید این مردان را شناخت چه این کفران نعمت است که با داشتن الگوهایی چون حاج احمد متوسلیان، این قهرمان جاوید، نگاه نسل نو ما به آن سوی مرزها باشد. این ناسپاسی است که شناخت ما از متوسلیان و متوسلیان ها اندک باشد و همین اندک هم در غبار غفلت گم شود. کاش فردوسی دوباره سر از خاک سرد توس برمی داشت و شاهنامه ای می نوشت در شرح این «شاهمردان» که هر یک قهرمانی ماندگار بودند. ولی فردوسی نیست، اما نسل فردوسی هستند که باید به زبان هنر از آن حماسه و این مردان بگویند و ما در همین مختصر، صفحه ای را به کلمات معطر کرده ایم که از حاج احمد متوسلیان یکی از قهرمانان فاتح خرمشهر می گوید. ان شاءا... در فرصت های بعدی، این سعادت را داشته باشیم تا باز هم از شهادت بگوییم در قامت مردان بزرگ دیگر. پس این صفحه را بخوانید در شرح حاج احمد و او را نسخه تکثیر شده بدانید از دیگر امیران و سرداران شهید که همه در فهم شهادت، در فهم عاشورا، در فهم تکلیف مثل هم بودند، مشق هایی که از سرمشق عاشورا تحریر شده بودند تا ایرانی آزاد و ایران آزاد بماند...

ویژه‌نامه - ویژه نامه روزماندگـــار - مورخ یکشنبه 1394/03/03 شماره انتشار 18978 /صفحه2

/ 0 نظر / 88 بازدید