زیارت، فصل باران است

 زیارت شما آقا

بار به بار

هزار بار

نوبت عاشقی است

که در هر نوبت

شیدایی می افزاید

و معرفت

تا زائر

-عارفانه-

پس از هر نوبت زیارت

در صف نوبتی دوباره

لحظه ها را برای زمان وصال

به صلوات برگزار کند

زیارت شما

به هر بار

مثل فصل باران است

که حتی اگر چند بار هم ببارد

برای سالی

از لب ها رفع عطش می کند

بی آن که قحط سالی

بتواند لبی را بخشکاند

دلی را بخشکاند

گلی را بخشکاند

زیارت شما

به هر بار

هزار بار

بارش کریمانه باران است

برای بهار جان

برای روشنای جهان

هیچ ابری

در هوای زیارت

سترون نیست

هر زیارت

هزار ابر باران زاست

که در زمان مبارک خویش

-بی لحظه ای پس و پیش-

درست و بهنگام می بارد

و لب ها در تماشا

به یاری دیده ها می آیند

به عشق و غزل

به السلام علیک یا علی بن موسی الرضا...

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1392/04/09 شماره انتشار 18440 /صفحه ۷/فرهنگی

/ 0 نظر / 91 بازدید