روز پرشکوه وصال امام و امت

 

به لیلة القدر می مانست ۱۲ بهمن، روز خوب میهن، که خمینی نه تنها بر زمین ایران که بر قلب ایرانیان هم فرود آمد. چشم ها روشن شده بود که لب ها به خنده شکوفاشد. دل ها، باغ، باغ به گل نشستند و جامه بهار پوشیدند تا برای اولین بار در تاریخ ، زمستان به نیمه راه نرسیده جای خود را به بهاردهد.

 

به لیلة القدر می مانست ۱۲ بهمن، روز قدرت نمایی خدا در برابر آنانی که خود را قدر قدرت می دانستند و تکیه به قدرت های پوشالی استکبار و استعمار زده بودند. اما غافل بودند که فرشتگان خدا این بار در تهران به یاری پیروان آخرالزمانی حضرت محمد(ص) خواهند آمد.

به لیلة القدر می مانست ۱۲ بهمن، که خورشید از غرب طلوع کرد تا معجزه انقلاب رقم بخورد و شرق را در نوردد و جهان را از شمال تا جنوب به روشنی بشارت دهد، و آن روز، آنان که به فهم «قدر» عارف شدند دانستند این روز از هزاران روز برتر است و آنان که یا در فهم این روز قدر نابالغ ماندند و یا کفر ورزیدند به عقوبت کفران نعمت، از عشق محروم شدند.

به لیلة القدر می مانست ۱۲ بهمن، هنگام که امام در میان خیل فرشتگان آسمانی و زمینی‌خدا،‌بر‌خاک مطهر این دیار به شهادت شکوفا شد، فرود آمد و همه چشم ها را به سوی خدا دلالت کرد تا چشمه های معرفت بجوشد و زلال عشق جان خسته دلان را بشوید و همه در جشن وصال‌یار،‌با‌امام‌خویش پرشکوهترین روز را خلق کنند.

به لیلة القدر می مانست ۱۲ بهمن، که آغاز دوباره سلام خدا بود بر مردم این دیار، سلامی که تا مطلع الفجر ظهور دولت یار جان ها را نوازش می دهد...

به لیلة القدر می مانست ۱۲ بهمن، روز خوب میهن و ما به قدردانی آن سال هجری شمسی انقلاب خود را نو می کنیم با نگاهی تازه به پیش رو به افق های پرشکوه...

خراسان - مورخ دوشنبه 1388/11/12 شماره انتشار 17478

 

/ 0 نظر / 97 بازدید