آوار‭ ‬مشكلات‭ ‬بر‭ ‬يك‭ ‬زندگي

 ‬سرفه هايش،‭ ‬مثل‭ ‬رگبار‭ ‬شليك‭ ‬مي‮ ‬شد،‭ ‬لاينقطع‮!‬‭ ‬آنقدر‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬امان‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬بريد‭ ‬هم‭ ‬امان‭ ‬ما‮.‬‭ ‬دليلش‭ ‬هم‭ ‬ناراحتي‭ ‬شديد‭ ‬ريوي،‭ ‬نفس‭ ‬تنگي‭ ‬و‭ ‬آسم‭ ‬بود‮.‬‭ ‬ماجرا‭ ‬هم‭ ‬فقط‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬روز‭ ‬نبود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬قصه‭ ‬تبديل‭ ‬شود‮.‬‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬غصه‭ ‬هر‭ ‬روزه‭ ‬ما‮!‬‭ ‬اصلا‭ ‬وقتي‭ ‬مرد‭ ‬خانه‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬افتد،‭ ‬اركان‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬به‭ ‬لرزه‭ ‬درمي‮ ‬آيد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬زلزله‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭ ‬تا‭ ‬بدبختي‭ ‬و‭ ‬مشكل‭ ‬و‭ ‬هزار‭ ‬مشكل‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬ما‭ ‬آوار‭ ‬شود‮...‬‭ ‬اين ها‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬مادر‭ ‬‮٨٤‬‭ ‬ساله‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬‮٠٨٤‬‭ ‬سال‭ ‬رنج‭ ‬كشيده‭ ‬است‮.‬‭ ‬چه‭ ‬شوهرش‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬دچار‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬ببخشيد‭ ‬بيماري‮ ‬ها‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نمي‮ ‬توانست‭ ‬دائم‭ ‬كار‭ ‬كند‭ ‬پس‭ ‬در‭ ‬مخارج‭ ‬منزل‭ ‬و‭ ‬اجاره خانه‭ ‬فاصله‭ ‬ايجاد‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬حرمت‭ ‬يك‭ ‬خانواده‭ ‬ترك‭ ‬بردارد‮!‬‭ ‬تازه‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬روز‭ ‬خوبشان‭ ‬بود‮.‬‭ ‬چنانكه‭ ‬زن‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬اما‭ ‬حالا،‭ ‬كلا‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬افتاده‭ ‬است‭ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬زندگي‮ ‬اش‭ ‬هم‭ ‬كلا‭ ‬از‭ ‬رونق‭ ‬افتاده،‭ ‬حالا‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬داروهايش‭ ‬را‭ ‬تهيه‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬او‭ ‬بهبود‭ ‬يابد‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬كند‮.‬‭ ‬قصه‭ ‬حالا‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ديگر‭ ‬نوشته‭ ‬مي‮ ‬شود؛‭ ‬دارو‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬حال‭ ‬مرد‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬بدتر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اوضاع‭ ‬زندگي‭ ‬اش‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬‭ ‬او‭ ‬حالا‭ ‬خانه نشين‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬خانه اي‭ ‬كه‭ ‬اجاره اش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬جور‭ ‬كند‮.‬‭ ‬گفتيم‭ ‬براي‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬افتادگي‮ ‬اش‭ ‬اقدام‭ ‬كنيم‭ ‬اما‭ ‬خورديم‭ ‬به‭ ‬ديوارچين‭ ‬مشكلات‮!‬‭ ‬چون‭ ‬شوهرم‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬بيماري‭ ‬و‭ ‬فقر‭ ‬نتوانسته‭ ‬بود‭ ‬حق‭ ‬بيمه‭ ‬سال‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬تا‭ ‬‮٥٨‬‭ ‬را‭ ‬پرداخت‭ ‬كند،‭ ‬حالا‭ ‬بيمه‭ ‬براي‭ ‬بازنشسته‭ ‬كردن‭ ‬او‭ ‬‮٠٠٠/٠٥٩/١‬‭ ‬تومان‭ ‬مطالبه‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬‮٠٠٠/٠٥٩/١‬‭ ‬مشكل‭ ‬براي‭ ‬ما‮.‬‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬پول‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬تومان‭ ‬يك‭ ‬تومان‭ ‬بايد‭ ‬جمع‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬نشدني‭ ‬است‮.‬‭ ‬وقتي‭ ‬درآمد‭ ‬نيست،‭ ‬پس انداز‭ ‬هم‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‮...‬
چشمانم‭ ‬به‭ ‬آسمان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دستانم‭ ‬هم‮.‬‭ ‬از‭ ‬خدا‭ ‬مي‮ ‬خواهم‭ ‬مشكل‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬مشكل‭ ‬مرا‭ ‬هم‮.‬‭ ‬آبروي‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬كند،‭ ‬آبروي‭ ‬مرا‭ ‬هم‮...‬‭ ‬‮ ‬آخر‭ ‬عمري‭ ‬آبروداري‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬راه‭ ‬به‭ ‬جايي‭ ‬ندارم‮.‬
نشاني‮ ‬ام‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬گروه‭ ‬اجتماعي‭ ‬روزنامه‭ ‬خراسان‭ ‬نوشتم‭ ‬تا‭ ‬اگر‭ ‬كسي‭ ‬خواست‭ ‬تحقيق‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حقيقت‭ ‬تلخ‭ ‬زندگي‭ ‬ما‭ ‬پي‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬ياري‭ ‬ام‭ ‬كند‮...‬‭ ‬بگذريم‮!‬
(ص-۹-اجتماعی)

/ 0 نظر / 91 بازدید