پشت پرده ۱۵

شنيده شده عده‌اي تحت عنوان خبرنگار... به در خانه‌هاي مردم مراجعه مي‌کنند و ضمن پرسيدن اينکه به چه کسي راي مي‌دهيد به تبليغ يک نامزد خاص مي‌پردازند و به آنها تلقين مي‌کنند همه مي‌خواهند به.... راي دهند. اين افراد، از ارائه کارت شناسايي به مردم خودداري مي‌کنند.                                                              - پس از سوپر، مرغ‌فروشي، عکاسي ، طلافروشي ، کتابفروشي ، ميوه‌فروشي، قصابي و خشک‌شويي ، لوازم يدکي و... هم به ستادهاي انتخاباتي پيوستند             - بازار سخنراني در يک شهر جنوب غربي خراسان افزايش بيشتر يافته و سخنرانان سخنان داغ‌تري بيان مي‌کنند                                                  - از خراسان جنوبي خبر مي‌رسد، جابجايي آراي ميان نامزدهاي هم‌انديش شتاب گرفته است و صاحب کمترين تبليغات، سهم خود را از سبد هم جناحي‌هايش بر مي‌دارد                                                                                                     - از يک شهر جنوبي خراسان رضوي هم خبر مي‌رسد، ستادها براي نصب پارچه ستاد انتخاباتي بر سر در مغازه‌هاي خالي و غيرخالي با هم رقابت دارند. کيوسک‌هاي تلفن و بلوکه‌هاي کنار خيابان و ميادين هم از اين رقابت مصون نماينده است.            - يک استاد دانشگاه در يک شهر شمالي خراسان در سخناني گفته است کمتر کسي پس از پيروزي دچار تغيير نمي‌شود. بسياري، پس از پيروزي براي حفظ قدرت تلاش مي‌کند و در پايان دوره، قدرت را به نيروي المثني خود وا مي‌گذارد...               - يک تحليلگر مسايل سياسي گفته است بايد زيان ترک مشارکت را به مردم يادآورد و هشدار داد که با قهر هيچ چيز حل نمي‌شود                                                     -در جلسات... يک کانديداي خاص تبليغ مي‌شود و از انصراف ديگران به نفع او سخن به ميان مي‌آيد حال آنکه تاکنون چيزي اتفاق نيفتاده است،                                   - گفته مي‌شود بعضي افراد به مردم هشدار مي‌دهند مراقب راي خود باشند و با تحقيق به انتخاب نامزد خود بپردازند و اجازه ندهند ديگران به جاي آنها کانديدا انتخاب کنند  

/ 0 نظر / 87 بازدید