پشت پرده


  * موج دوم شعارنويسي عليه يکي از کانديداهاي رياست جمهوري در يکي از شهرهاي بزرگ خراسان رضوي با اسپري سياه به راه افتاده است.

* يکي از کانديداها به رغم تلاش در اين شهر موفق به راه‌ندازي ستاد نشده است. گفته مي‌شود اين نامزد اگر بر ترديد خود غلبه کند به نفع يکي از نامزدها که سالها قبل نيروي او محسوب مي‌شده کنار خواهد رفت. يکي از روزنت‌ها هم اين خبر را تاييد مي‌کند.

* فعالترين ستاد تبليغات در همان شهر، متعلق به نامزدي است که در ستادش افرادي از طيفهاي سياسي و چپ و راست حضور دارند و نزديک به 50 روز از راه‌ندازي آن مي‌گذرد.

* يکي از نمايندگان مجلس هفتم، در حوزه انتخابيه‌اش سرانجام پس از رايزني با دو کانديدا، بر همراهي با کانديداي سوم مصمم شد.

* يک نماينده ديگر مجلس هم پس از اينکه نامزد دلخواهش به ميدان نيامد، به نامزد دلخواه نامزد به ميدان نيامده گرايش پيدا کرده است، هرچند، نيم نگاهي هم به کانديداي ديگر دارد که چندان با نامزد دلخواهش هم افق نيست،

* يک نامزد ديگر هم در شهرستانها، ستادهاي خود را بر محور مديران تحت امرش در آن مناطق تشکيل مي‌دهد و به دنبال چهره‌هاي مطرح و البته محبوب است.

* از شهرهاي مختلف خبر مي‌رسد، که هنوز بسياري از فعالان سياسي، حتي کساني که در ستاد يک کانديدا کار مي‌کنند، نمي‌دانند به چه کسي مي‌خواهند راي بدهند، گاهي براي «الف» کار مي‌کنند، سر سفره «ب» مي‌نشينند و مي‌خواهند به «ج» راي بدهند،

* بعضي افراد هنوز مرددند که به حرف دلشان گوش کنند و به آنکه دوست دارند راي بدهند و يا به کسي که براساس محاسبات عقلي مي‌تواند لااقل بخشي از خواسته‌هايش را برآورده کند،

* به هر روي، اين اما و اگرها هم در نوع خود از شگفتي‌هاي انتخابات نهم است. انتخاباتي که مي‌تواند خود هم يک شگفتي باشد.

* خبر آخر هم اينکه در بعضي شهرها، با حروف شکل‌دهنده فاميل نامزدها ضرب‌المثل مي‌سازنند مخصوصا کانديداهايي که بخشي از فاميل آنها با هم، همسان است.

/ 0 نظر / 139 بازدید