بعثت یعنی زندگی بر مدار بندگی

  

انی بعثت لا تمم مکارم الاخلاق

 و خورشید در خورشید بود

 که از لبانت طلوع می کرد

 چشمه در چشمه شد

 جاری شد

تا بشوید

 دل ها را

 جان ها را

 و زیبا کند جهان را

 تا زیباتر از همیشه

 زمین و زمان بدانند

 باید بر مدار زیبایی چرخید

 باید عشق را

 به همه زبان های زنده

 در همه لحظه ها خواند

 تا خلق حسن

خلق حسن را

کامل کند

 تا اجابت شود

 قنوت نماز پیامبری که

 همه را به زیبایی دعوت می کند

و به کمال اخلاق

 انی بعثت لا تمم مکارم الاخلاق

 یعنی زندگی

 یعنی زیبایی

 یعنی بندگی ...

خراسان - مورخ چهارشنبه 1390/04/08 شماره انتشار 17871 /صفحه اول
/ 0 نظر / 3 بازدید